Người hạn chế năng lực hành vi dân sự có phải người tiêu tán hết tài sản gia đình do nghiện rượu không?

Bấm vào đây để xem bản dịch tiếng Anh của bài viết này Click HERE to see the English translation of this article
Ngày hỏi: 23/12/2022

Người hạn chế năng lực hành vi dân sự có phải người tiêu tán hết tài sản gia đình do nghiện rượu không? Người hạn chế năng lực hành vi dân sự có được thực hiện giao dịch mua xe không? Quy định về thời hiệu yêu cầu Tòa án tuyên bố giao dịch dân sự của người hạn hạn chế năng lực hành vi dân sự vô hiệu?

Chào anh/chị, bác tôi là một người nghiện rượu đến mức không làm chủ được hành động và làm tiêu tán nhiều tài sản của gia đình, gần đây còn tự ý ký hợp đồng mua xe máy và bắt gia đình trả tiền mua xe. Anh chị cho tôi hỏi, bác tôi như vậy có được xem là hạn chế năng lực hành vi dân sự không? và người hạn chế năng lực hành vi dân sự thì có thể thực hiện mua xe không?

Mong anh/chị tư vấn!

  • Người hạn chế năng lực hành vi dân sự có phải người tiêu tán hết tài sản gia đình do nghiện rượu không?

   Điều 24 Bộ luật Dân sự 2015 quy định về hạn chế năng lực hành vi dân sự như sau:

   1. Người nghiện ma túy, nghiện các chất kích thích khác dẫn đến phá tán tài sản của gia đình thì theo yêu cầu của người có quyền, lợi ích liên quan hoặc của cơ quan, tổ chức hữu quan, Tòa án có thể ra quyết định tuyên bố người này là người bị hạn chế năng lực hành vi dân sự.

   Tòa án quyết định người đại diện theo pháp luật của người bị hạn chế năng lực hành vi dân sự và phạm vi đại diện.

   2. Việc xác lập, thực hiện giao dịch dân sự liên quan đến tài sản của người bị Tòa án tuyên bố hạn chế năng lực hành vi dân sự phải có sự đồng ý của người đại diện theo pháp luật, trừ giao dịch nhằm phục vụ nhu cầu sinh hoạt hàng ngày hoặc luật liên quan có quy định khác.

   3. Khi không còn căn cứ tuyên bố một người bị hạn chế năng lực hành vi dân sự thì theo yêu cầu của chính người đó hoặc của người có quyền, lợi ích liên quan hoặc của cơ quan, tổ chức hữu quan, Tòa án ra quyết định hủy bỏ quyết định tuyên bố hạn chế năng lực hành vi dân sự.

   Theo quy định của pháp luật, Người nghiện ma túy, nghiện các chất kích thích khác dẫn đến phá tán tài sản của gia đình thì theo yêu cầu của người có quyền, lợi ích liên quan hoặc của cơ quan, tổ chức hữu quan, Tòa án có thể ra quyết định tuyên bố người này là người bị hạn chế năng lực hành vi dân sự.

   Vậy, nếu việc nghiện rượu của bác bạn dẫn đến phá tán tài sản của gia đình thì bác của bạn sẽ được xem là người bị hạn chế năng lực hành vi dân nếu có quyết định của Tòa án.

   Hình từ Internet

   Người hạn chế năng lực hành vi dân sự có được thực hiện giao dịch mua xe không?

   Điều 125 Bộ luật Dân sự 2015 quy định về giao dịch dân sự vô hiệu do người chưa thành niên, người mất năng lực hành vi dân sự, người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi, người bị hạn chế năng lực hành vi dân sự xác lập, thực hiện như sau:

   1. Khi giao dịch dân sự do người chưa thành niên, người mất năng lực hành vi dân sự, người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi hoặc người bị hạn chế năng lực hành vi dân sự xác lập, thực hiện thì theo yêu cầu của người đại diện của người đó, Tòa án tuyên bố giao dịch đó vô hiệu nếu theo quy định của pháp luật giao dịch này phải do người đại diện của họ xác lập, thực hiện hoặc đồng ý, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này.

   2. Giao dịch dân sự của người quy định tại khoản 1 Điều này không bị vô hiệu trong trường hợp sau đây:

   a) Giao dịch dân sự của người chưa đủ sáu tuổi, người mất năng lực hành vi dân sự nhằm đáp ứng nhu cầu thiết yếu hàng ngày của người đó;

   b) Giao dịch dân sự chỉ làm phát sinh quyền hoặc chỉ miễn trừ nghĩa vụ cho người chưa thành niên, người mất năng lực hành vi dân sự, người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi, người bị hạn chế năng lực hành vi dân sự với người đã xác lập, thực hiện giao dịch với họ;

   c) Giao dịch dân sự được người xác lập giao dịch thừa nhận hiệu lực sau khi đã thành niên hoặc sau khi khôi phục năng lực hành vi dân sự.

   Theo quy định nêu trên, giao dịch dân sự do người bị hạn chế năng lực hành vi dân sự sẽ bị tuyên bố vô hiệu nếu có yêu cầu của người đại diện và quyết định của Tòa án. Trừ trường hợp giao dịch dân sự chỉ làm phát sinh quyền miễn trừ với người hạn chế năng lực hành vi dân sự.

   Vậy, nếu bác bạn có được Tòa án công nhận là người mất năng lực hành vi dân sự thì giao dịch mua xe sẽ được xem là vô hiệu nếu có yêu cầu của người đại diện.

   Quy định về thời hiệu yêu cầu Tòa án tuyên bố giao dịch dân sự của người hạn hạn chế năng lực hành vi dân sự vô hiệu?

   Điều 132 Bộ luật Dân sự 2015 quy định về thời hiệu yêu cầu Tòa án tuyên bố giao dịch dân sự vô hiệu như sau:

   1. Thời hiệu yêu cầu Tòa án tuyên bố giao dịch dân sự vô hiệu quy định tại các Điều 125, 126, 127, 128 và 129 của Bộ luật này là 02 năm, kể từ ngày:

   a) Người đại diện của người chưa thành niên, người mất năng lực hành vi dân sự, người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi, người bị hạn chế năng lực hành vi dân sự biết hoặc phải biết người được đại diện tự mình xác lập, thực hiện giao dịch;

   b) Người bị nhầm lẫn, bị lừa dối biết hoặc phải biết giao dịch được xác lập do bị nhầm lẫn, do bị lừa dối;

   c) Người có hành vi đe dọa, cưỡng ép chấm dứt hành vi đe dọa, cưỡng ép;

   d) Người không nhận thức và làm chủ được hành vi của mình xác lập giao dịch;

   đ) Giao dịch dân sự được xác lập trong trường hợp giao dịch dân sự không tuân thủ quy định về hình thức.

   2. Hết thời hiệu quy định tại khoản 1 Điều này mà không có yêu cầu tuyên bố giao dịch dân sự vô hiệu thì giao dịch dân sự có hiệu lực.

   3. Đối với giao dịch dân sự quy định tại Điều 123 và Điều 124 của Bộ luật này thì thời hiệu yêu cầu Tòa án tuyên bố giao dịch dân sự vô hiệu không bị hạn chế.

   Theo quy định nêu trên, thời hiệu yêu cầu Tòa án tuyên bố giao dịch dân sự của người hạn hạn chế năng lực hành vi dân sự vô hiệu là 02 năm người bị hạn chế năng lực hành vi dân sự tự mình xác lập, thực hiện giao dịch.

   Trân trọng!

  - Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  - Nội dung bài viết chỉ mang tính chất tham khảo;

  - Điều khoản được áp dụng có thể đã hết hiệu lực tại thời điểm bạn đang đọc;

  - Mọi ý kiến thắc mắc về bản quyền của bài viết vui lòng liên hệ qua địa chỉ mail nhch@lawnet.vn;


  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn