Nhận nuôi con nuôi không có sự đồng ý của cha mẹ ruột có được không?

26/04/2022

Tôi muốn nhận một em bé làm con nuôi do thấy hoàn cảnh gia đình khó khăn, tuy nhiên cha mẹ em bé đó không đồng ý vậy tôi có được nhận con nuôi trong trường hợp này không?

  • Nhận nuôi con nuôi không có sự đồng ý của cha mẹ ruột có được không?

   Căn cứ Điều 21 Luật Nuôi con nuôi 2010 có quy định về sự đồng ý cho làm con nuôi như sau:

   - Việc nhận nuôi con nuôi phải được sự đồng ý của cha mẹ đẻ của người được nhận làm con nuôi; nếu cha đẻ hoặc mẹ đẻ đã chết, mất tích, mất năng lực hành vi dân sự hoặc không xác định được thì phải được sự đồng ý của người còn lại; nếu cả cha mẹ đẻ đều đã chết, mất tích, mất năng lực hành vi dân sự hoặc không xác định được thì phải được sự đồng ý của người giám hộ; trường hợp nhận trẻ em từ đủ 09 tuổi trở lên làm con nuôi thì còn phải được sự đồng ý của trẻ em đó.

   - Người đồng ý cho làm con nuôi quy định tại khoản 1 điều này phải được Ủy ban nhân dân cấp xã nơi nhận hồ sơ tư vấn đầy đủ về mục đích nuôi con nuôi; quyền, nghĩa vụ giữa cha mẹ nuôi và con nuôi; quyền, nghĩa vụ giữa cha mẹ đẻ và con sau khi người đó được nhận làm con nuôi.

   - Sự đồng ý phải hoàn toàn tự nguyện, trung thực, không bị ép buộc, không bị đe dọa hay mua chuộc, không vụ lợi, không kèm theo yêu cầu trả tiền hoặc lợi ích vật chất khác.

   - Cha mẹ đẻ chỉ được đồng ý cho con làm con nuôi sau khi con đã được sinh ra ít nhất 15 ngày.

   Như vậy, theo quy định như trên khi bạn nhận con nuôi phải có sự đồng ý của cha mẹ hoặc người giám hộ của em bé đó. Nếu người bạn muốn nhận nuôi trên 9 tuổi thì phải có sự đồng ý của người đó.

   Nhận nuôi con nuôi không có sự đồng ý cuả cha mẹ của con nuôi có bị xử phạt không?

   Căn cứ Khoản 3 Điều 62 Nghị định 82/2020/NĐ-CP có quy định phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau:

   - Mua chuộc, ép buộc, đe dọa hoặc thực hiện các hành vi khác trái pháp luật để có sự đồng ý của người có quyền đồng ý cho trẻ em làm con nuôi;

   - Lợi dụng việc cho, nhận hoặc giới thiệu trẻ em làm con nuôi để trục lợi, trừ trường hợp quy định tại điểm c khoản này;

   - Lợi dụng việc nhận nuôi con nuôi nhằm bóc lột sức lao động của con nuôi.

   Theo đó, hành vi mua chuộc, ép buộc, đe dọa hoặc thực hiện các hành vi khác trái pháp luật để có sự đồng ý của người có quyền đồng ý cho trẻ em làm con nuôi có thể bị xử phạt với mức phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng.

   Cho nên bạn nên thỏa thuận với cha mẹ em bé về việc nhận nuôi em bé đó và không nên thực hiện các hành vi như trên để có được sự đồng ý của cha mẹ em bé.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn