Nhập khẩu cho con khi nào nhận lại sổ mới?

Ngày hỏi:10/10/2019

Tôi muốn hỏi thời gian nhận lại hộ khẩu khi đăng ký nhập khẩu cho con mới sinh là bao lâu? Mong được được phản hồi từ anh chị.

  • Nhập khẩu cho con khi nào nhận lại sổ mới?
   (ảnh minh họa)
  • Theo Khoản 3 Điều 21 Luật cư trú 2006 quy định: Trong thời hạn mười lăm ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, cơ quan có thẩm quyền quy định tại khoản 1 Điều này phải cấp sổ hộ khẩu cho người đã nộp hồ sơ đăng ký thường trú; trường hợp không cấp phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

   Như vậy, khi bạn nhập hộ khẩu cho con bạn khi sinh ra thì sau 15 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ thì cơ quan có thẩm quyền sẽ trả kết quả cho bạn.

   Ban biên tập phản hồi đến bạn.


  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn