Những việc tổ chức, cá nhân góp ý để cơ quan có thẩm quyền quyết định trong công tác quản lý hành chính về trật tự xã hội

26/04/2022

Ban biên tập cho tôi hỏi: Theo quy định mới nhất thì cơ quan, tổ chức và cá nhân bàn, góp ý những việc gì để cơ quan có thẩm quyền quyết định trong công tác quản lý hành chính về trật tự xã hội? Mong ban biên tập hỗ trợ.

  • Theo Điều 7 Thông tư 15/2020/TT-BCA (có hiệu lực từ ngày 30/3/2020) quy định những việc cơ quan, tổ chức và cá nhân bàn, góp ý để cơ quan có thẩm quyền quyết định. Bao gồm:

   - Thành lập các tổ chức quần chúng thực hiện công tác bảo đảm an ninh trật tự: Ban bảo vệ dân phố, Đội dân phòng, Tổ tự quản đường phố, tự quản về trật tự công cộng, câu lạc bộ về an ninh, trật tự, liên gia tự quản về an ninh, trật tự và các tổ chức tự quản, câu lạc bộ khác bảo đảm an ninh, trật tự.

   - Xây dựng điển hình tiên tiến về an ninh, trật tự, bài trừ các hủ tục, mê tín dị đoan, tệ nạn xã hội.

   - Lập các chốt, điểm bảo vệ an ninh, trật tự; duy trì các hoạt động tuần tra của Nhân dân phòng ngừa tội phạm.

   - Quy định chế độ, chính sách cụ thể để huy động Nhân dân tham gia vào công tác bảo đảm an ninh, trật tự tại địa bàn.

   Ban biên tập thông tin đến bạn.

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn