Phiếu lý lịch tư pháp được dùng vào việc gì?

Ngày hỏi:14/03/2019

Tôi đang theo học tại một lớp quản lý hành chính nhân sự tại Tp Hồ Chí Minh. Tham gia lớp học tôi được biết khi tuyển dụng một số công ty yêu cầu phải có phiếu lý lịch tư pháp. Vậy Ban biên tập cho tôi hỏi: Phiếu lý lịch tư pháp được dùng vào việc gì?

  Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

  • Theo khoản 1 Điều 2 Luật Lý lịch tư pháp năm 2009, có quy định

   Theo đó phiếu lý lịch tư pháp dùng để xác định lý lịch về án tích của người bị kết án bằng bản án, quyết định hình sự của tòa án đã có hiệu lực pháp luật, tình trạng thi hành án và về việc cấm cá nhân đảm nhiệm chức vụ, thành lập, quản lý doanh nghiệp, hợp tác xã trong trường hợp doanh nghiệp, hợp tác xã bị tòa án tuyên bố phá sản.

   Như vậy phiếu lý lịch tư pháp được sử dụng để xác nhận.

   - Chứng minh cá nhân có hay không có án tích, có bị cấm hay không bị cấm đảm nhiệm chức vụ, thành lập, quản lý doanh nghiệp, hợp tác xã trong trường hợp doanh nghiệp, hợp tác xã bị Tòa án tuyên bố phá sản.

   - Ghi nhận việc xoá án tích, tạo điều kiện cho người đã bị kết án tái hoà nhập cộng đồng.

   - Hỗ trợ hoạt động tố tụng hình sự và thống kê tư pháp hình sự.

   - Hỗ trợ công tác quản lý nhân sự, hoạt động đăng ký kinh doanh, thành lập, quản lý doanh nghiệp, hợp tác xã.

   - Chứng minh cá nhân có hay không có án tích, có bị cấm hay không bị cấm đảm nhiệm chức vụ, thành lập, quản lý doanh nghiệp, hợp tác xã trong trường hợp doanh nghiệp, hợp tác xã bị Tòa án tuyên bố phá sản.

   - Ghi nhận việc xoá án tích, tạo điều kiện cho người đã bị kết án tái hoà nhập cộng đồng.

   - Hỗ trợ hoạt động tố tụng hình sự và thống kê tư pháp hình sự.

   - Hỗ trợ công tác quản lý nhân sự, hoạt động đăng ký kinh doanh, thành lập, quản lý doanh nghiệp, hợp tác xã.

   Ban biên tập phản hồi thông tin đến bạn.


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn