Quy định về tôn trọng quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của vợ, chồng theo Luật Hôn nhân và Gia đình 2014

26/04/2022

Tôn trọng quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của vợ, chồng theo Luật Hôn nhân và gia đình 2014 được quy định như thế nào? Xin chào Ban biên tập, tôi là Tuấn Ngọc. Hiện tại tôi đang tìm hiểu về quy định pháp luật liên quan đến lĩnh vực hôn nhân và gia đình qua các thời kỳ. Cho tôi hỏi, tôn trọng quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của vợ, chồng theo Luật Hôn nhân và gia đình 2014 được quy định cụ thể ra sao? Mong nhận được sự phản hồi từ Ban biên tập. Xin chân thành cảm ơn!

Tuấn Ngọc (tuanngoc*****@gmail.com)

  • Theo quy định tại Điều 22 Luật Hôn nhân và gia đình 2014 thì tôn trọng quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của vợ, chồng được quy định cụ thể như sau:

   Vợ, chồng có nghĩa vụ tôn trọng quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của nhau.

   Luật Hôn nhân và Gia đình 2014 còn quy định về các vấn đề khác trong mối quan hệ nhân thân giữa vợ và chồng như sau:

   - Vợ, chồng bình đẳng với nhau, có quyền, nghĩa vụ ngang nhau về mọi mặt trong gia đình, trong việc thực hiện các quyền, nghĩa vụ của công dân được quy định trong Hiến pháp, Luật này và các luật khác có liên quan.

   - Vợ chồng có nghĩa vụ thương yêu, chung thủy, tôn trọng, quan tâm, chăm sóc, giúp đỡ nhau; cùng nhau chia sẻ, thực hiện các công việc trong gia đình.

   - Vợ chồng có nghĩa vụ sống chung với nhau, trừ trường hợp vợ chồng có thỏa thuận khác hoặc do yêu cầu của nghề nghiệp, công tác, học tập, tham gia các hoạt động chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội và lý do chính đáng khác.

   - Quyền, nghĩa vụ về nhân thân của vợ, chồng quy định tại Luật Hôn nhân và gia đình 2014, Bộ luật dân sự và các luật khác có liên quan được tôn trọng và bảo vệ.

   - Việc lựa chọn nơi cư trú của vợ chồng do vợ chồng thỏa thuận, không bị ràng buộc bởi phong tục, tập quán, địa giới hành chính.

   - Vợ, chồng có nghĩa vụ tôn trọng, giữ gìn và bảo vệ danh dự, nhân phẩm, uy tín cho nhau.

   - Vợ, chồng có quyền, nghĩa vụ tạo điều kiện, giúp đỡ nhau chọn nghề nghiệp; học tập, nâng cao trình độ văn hóa, chuyên môn, nghiệp vụ; tham gia hoạt động chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội.

   Trên đây là nội dung tư vấn về bình đẳng về tôn trọng quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của vợ, chồng theo Luật Hôn nhân và gia đình 2014. Để biết thêm thông tin chi tiết, bạn nên tham khảo thêm tại Luật Hôn nhân và gia đình 2014.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn