Quy định việc tổ chức kiểm tra kết quả tập sự hành nghề công chứng

26/04/2022

Việc kiểm tra kết quả tập sự hành nghề công chứng được tổ chức 01 năm bao nhiêu lần? Mong được giải đáp.

  • Theo Điều 17 Thông tư 04/2015/TT-BTP quy định việc tổ chức kiểm tra kết quả tập sự hành nghề công chứng cụ thể như sau:

   - Bộ Tư pháp tổ chức kiểm tra kết quả tập sự hành nghề công chứng.

   Việc kiểm tra được tổ chức không quá 02 (hai) lần trong một năm. Thời gian và kế hoạch kiểm tra cụ thể được thông báo cho các Sở Tư pháp chậm nhất là một tháng trước ngày tổ chức kiểm tra.

   - Chậm nhất là ngày 15 của tháng cuối quý 1 và quý 3, Sở Tư pháp gửi Bộ Tư pháp văn bản đề nghị kèm theo danh sách và hồ sơ của người đăng ký tham dự kiểm tra của quý đó và danh sách người dự kiến đăng ký tham dự kiểm tra của quý tiếp theo.

   Trên đây là việc tổ chức kiểm tra kết quan tập sự hành nghề công chứng.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn