Quy trình giám định pháp y tâm thần tại phòng khám

26/04/2022

Theo thông tư mới của Bộ Y tế ban hành quy trình giám định pháp y tâm thần thì quy trình giám định pháp y tâm thần tại phòng khám được quy định như thế nào? Mong nhận được sự hỗ trợ!

  • Quy trình giám định pháp y tâm thần tại phòng khám được quy định tại Khoản II Phần B Phục lục 1 Quy trình giám định pháp y tâm thần ban hành kèm theo Thông tư 23/2019/TT-BYT (có hiệu lực từ 01/11/2019), cụ thể như sau:

   Áp dụng đối với những trường hợp đơn giản, không khó khăn trong chẩn đoán, xác định năng lực và trách nhiệm hành vi, gồm các bước như sau:

   1. Tiếp nhận hồ sơ trưng cầu hoặc yêu cầu giám định:

   Theo quy định tại điểm 1 khoản I phần B Quy trình này.

   2. Phân công người tham gia giám định:

   Theo quy định tại điểm 4 khoản I phần B Quy trình này.

   3. Nghiên cứu hồ sơ trưng cầu hoặc yêu cầu giám định:

   Theo quy định tại điểm 5 khoản I phần B Quy trình này.

   4. Tiếp nhận và thăm khám lâm sàng đối tượng giám định:

   Tiếp nhận đối tượng giám định tại phòng khám của Tổ chức pháp y tâm thần để giám định viên tham gia giám định thăm khám đối tượng giám định. Việc thăm khám đối tượng theo quy định tại điểm 7 khoản I phần B Quy trình này.

   5. Thăm khám cận lâm sàng đối tượng giám định:

   Tùy từng trường hợp cụ thể mà giám định viên tham gia giám định thống nhất chỉ định cho đối tượng giám định làm các xét nghiệm cận lâm sàng theo quy định tại điểm 8 khoản I phần B Quy trình này. Người trưng cầu hoặc người yêu cầu giám định đưa đối tượng giám định đi làm xét nghiệm.

   6. Giám định viên được giao làm thư ký tổng hợp tất cả các tài liệu có liên quan đến đối tượng giám định.

   7. Họp giám định viên tham gia giám định:

   Dựa trên cơ sở nghiên cứu tài liệu trưng cầu hoặc yêu cầu giám định, kết quả thăm khám trực tiếp đối tượng giám định tại phòng khám và các kết quả cận lâm sàng đã làm, giám định viên tham gia giám định thảo luận, kết luận giám định và lập biên bản giám định.

   8. Kết luận giám định:

   Theo quy định tại điểm 11 khoản I phần B Quy trình này.

   9. Lập hồ sơ giám định và lưu trữ hồ sơ giám định:

   Theo quy định tại điểm 12 khoản I phần B Quy trình này.

   10. Kết thúc giám định:

   Theo quy định tại điểm 13 khoản I phần B Quy trình này.

   Trên đây là nội dung quy định về vấn đề bạn thắc mắc.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn