Quyền trả lại sản phẩm của người tham gia bán hàng đa cấp.

26/04/2022

Tôi muốn tham gia bán hàng đa cấp thực phẩm chức năng của một doanh nghiệp. Doanh nghiệp yêu cầu tôi khi tham gia bán hành đa cấp phải đặt cọc 10.000.000 đ và mua ít nhất 10 sản phẩm của doanh nghiệp tương ứng với giá trị 10.000.000 đ và yêu cầu tôi phải mời được từ 3 người tham gia vào việc bán hàng đa cấp và tôi sẽ được hưởng tiền hoa hồng từ việc này. Càng mời được nhiều người thì tôi sẽ được hưởng càng nhiều tiền. Cho tôi hỏi việc doanh nghiệp yêu cầu tôi thực hiện những nội dung trên theo quy định của pháp luật có đúng không? Sau khi tham gia bán hàng đa cấp của doanh nghiệp mà tôi mua nhiều sản phẩm của doanh nghiệp tôi có quyền trả lại sản phẩm cho doanh nghiệp không?

  • Theo quy định tại Điều 5 Nghị định 42/2014/NĐ-CP ngày 14/5/2014 của Chính phủ quy định về hoạt động quản lý bán hàng đa cấp như sau:

   Điều 5. Những hành vi bị cấm trong hoạt động bán hàng đa cấp

   1. Cấm doanh nghiệp bán hàng đa cấp thực hiện những hành vi sau đây:

   a) Yêu cầu người muốn tham gia bán hàng đa cấp phải đặt cọc hoặc đóng một khoản tiền nhất định dưới bất kỳ hình thức nào để được quyền tham gia mạng lưới bán hàng đa cấp;

   b) Yêu cầu người muốn tham gia bán hàng đa cấp phải mua một số lượng hàng hóa dưới bất kỳ hình thức nào để được quyền tham gia mạng lưới bán hàng đa cấp;

   c) Yêu cầu người tham gia bán hàng đa cấp phải trả thêm một khoản tiền dưới bất kỳ hình thức nào để được quyền duy trì, phát triển hoặc mở rộng mạng lưới bán hàng đa cấp của mình;

   d) Hạn chế một cách bất hợp lý quyền phát triển mạng lưới của người tham gia bán hàng đa cấp dưới bất kỳ hình thức nào;

   đ) Cho người tham gia bán hàng đa cấp nhận tiền hoa hồng, tiền thưởng, lợi ích kinh tế khác từ việc dụ dỗ người khác tham gia bán hàng đa cấp;

   e) Từ chối chi trả không có lý do chính đáng các khoản hoa hồng, tiền thưởng hay các lợi ích kinh tế khác mà người tham gia bán hàng đa cấp có quyền hưởng;

   g) Yêu cầu người tham gia bán hàng đa cấp phải tuyển dụng mới hoặc gia hạn hợp đồng tham gia bán hàng đa cấp với một số lượng nhất định người tham gia bán hàng đa cấp để được quyền hưởng hoa hồng, tiền thưởng hoặc các lợi ích kinh tế khác;

   ……”

   Như vậy, theo quy định trên thì doanh nghiệp bán hàng đa cấp yêu cầu bạn khi tham gia bán hàng đa cấp đặt cọc tiền 10.000.000 đ, mua 10 sản phẩm của doanh nghiệp và yêu cầu bạn phải mời được được 03 người tham gia bán hàng đa cấp là vi phạm quy định của pháp luật.

   Theo quy định tại Điều 26 Nghị định 42/2014/NĐ-CP ngày 14/5/2014 của Chính phủ quy định về hoạt động quản lý bán hàng đa cấp về việc mua lại hàng hóa từ người tham gia bán hàng đa cấp:

   1. Khi người tham gia bán hàng đa cấp có yêu cầu, doanh nghiệp bán hàng đa cấp có trách nhiệm mua lại hàng hóa đã bán cho người tham gia bán hàng đa cấp đó, bao gồm cả hàng hóa được bán theo chương trình khuyến mại.

   2. Điều kiện mua lại hàng hóa từ người tham gia bán hàng đa cấp:

   a) Hàng hóa còn hạn sử dụng;

   b) Hàng hóa còn nguyên bao bì, tem, nhãn;

   c) Yêu cầu mua lại được thực hiện trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày người tham gia bán hàng đa cấp nhận hàng.

   3. Trong trường hợp phải mua lại hàng hóa theo quy định tại Khoản 1 Điều này, doanh nghiệp bán hàng đa cấp có trách nhiệm:

   a) Hoàn lại tổng số tiền mà người tham gia bán hàng đa cấp đã trả để nhận được hàng hóa đó nếu không có căn cứ để khấu trừ theo quy định tại Điểm b Khoản này;

   b) Hoàn lại tổng số tiền sau khi đã trừ đi các chi phí quản lý, tái lưu kho và chi phí hành chính khác nhưng không thấp hơn 90% khoản tiền mà người tham gia bán hàng đa cấp đã trả để nhận được hàng hóa đó.

   4. Khi hoàn lại tiền theo quy định tại Khoản 3 Điều này, doanh nghiệp bán hàng đa cấp có thể khấu trừ tiền hoa hồng, tiền thưởng và các lợi ích kinh tế khác mà người tham gia bán hàng đa cấp đã nhận từ việc mua hàng hóa đó.

   5. Sau khi hợp đồng tham gia bán hàng đa cấp chấm dứt, doanh nghiệp bán hàng đa cấp có trách nhiệm mua lại hàng hóa đã bán cho người tham gia bán hàng đa cấp theo quy định tại Khoản 1, Khoản 2, Khoản 3 và Khoản 4 Điều này.

   Như vậy bạn có thể trả lại sản phẩm cho doanh nghiệp đa cấp nhưng phải tuân thủ điều kiện quy định tại khoản 2 Điều 26 trên.

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn