Quyền và nghĩa vụ của bên cầm cố tài sản

Theo dõi sự thay đổi của Nghĩa vụ của bên cầm cố
26/04/2022
Bên cầm cố tài sản có những quyền và nghĩa vụ cụ thể nào?
  • Bên cầm cố tài sản có những quyền và nghĩa vụ nhất định theo quy định của pháp luật dân sự. Cụ thể Ðiều 330 - Bộ luật Dân sự năm 2005 quy định về nghĩa vụ của bên cầm cố tài sản. Theo đó, Bên cầm cố tài sản có các nghĩa vụ sau đây:

   1. Giao tài sản cầm cố cho bên nhận cầm cố theo đúng thỏa thuận;

   2. Báo cho bên nhận cầm cố về quyền của người thứ ba đối với tài sản cầm cố, nếu có; trong trường hợp không thông báo thì bên nhận cầm cố có quyền hủy hợp đồng cầm cố tài sản và yêu cầu bồi thường thiệt hại hoặc duy trì hợp đồng và chấp nhận quyền của người thứ ba đối với tài sản cầm cố;

   3. Thanh toán cho bên nhận cầm cố chi phí hợp lý để bảo quản, giữ gìn tài sản cầm cố, trừ trường hợp có thỏa thuận khác.

   Cùng với những nghĩa vụ trê, bên cầm cố tài sản có những quyền nhất định (Điều 331 - Bộ luật Dân sự 2005). Cụ thể, bên cầm cố tài sản có các quyền sau đây:

   1. Yêu cầu bên nhận cầm cố đình chỉ việc sử dụng tài sản cầm cố trong trường hợp quy định tại khoản 3 Ðiều 333 của Bộ luật này, nếu do sử dụng mà tài sản cầm cố có nguy cơ bị mất giá trị hoặc giảm sút giá trị;

   2. Ðược bán tài sản cầm cố, nếu được bên nhận cầm cố đồng ý;

   3. Ðược thay thế tài sản cầm cố bằng một tài sản khác nếu có thỏa thuận;

   4. Yêu cầu bên nhận cầm cố giữ tài sản cầm cố trả lại tài sản cầm cố khi nghĩa vụ được bảo đảm bằng cầm cố chấm dứt;

   5. Yêu cầu bên nhận cầm cố bồi thường thiệt hại xảy ra đối với tài sản cầm cố.

   Nguồn: Công ty Luật Vinabiz/ Nguoiduatin.vn

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn