Sở hữu chung của cộng đồng là gì?

Ngày hỏi:09/03/2019

Tôi là sinh viên trường Luật, qua tìm hiểu thì có biết về có nhiều hình thức sở hữu là sở hữu chung theo phần, sở hữu chung hợp nhất,... vậy cho tôi hỏi: Sở hữu chung của cộng đồng là gì?

  • Tại Khoản 1 Điều 211 Bộ luật Dân sự 2015 có quy định:

   Sở hữu chung của cộng đồng là sở hữu của dòng họ, thôn, ấp, bản, làng, buôn, phum, sóc, cộng đồng tôn giáo và cộng đồng dân cư khác đối với tài sản được hình thành theo tập quán, tài sản do các thành viên của cộng đồng cùng nhau đóng góp, quyên góp, được tặng cho chung hoặc từ các nguồn khác phù hợp với quy định của pháp luật nhằm mục đích thỏa mãn lợi ích chung hợp pháp của cộng đồng.

   Theo đó, chúng tôi thông tin thêm đến bạn:

   - Các thành viên của cộng đồng cùng quản lý, sử dụng, định đoạt tài sản chung theo thỏa thuận hoặc theo tập quán vì lợi ích chung của cộng đồng nhưng không được vi phạm điều cấm của luật, không trái đạo đức xã hội.

   - Tài sản chung của cộng đồng là tài sản chung hợp nhất không phân chia.

   Trên đây là nội dung tư vấn.

   Trân trọng và chúc sức khỏe!


  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn