Sử dụng Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả đã có quyết định thu hồi bị xử phạt như thế nào?

26/04/2022

Sử dụng Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả đã có quyết định thu hồi bị xử phạt như thế nào? Dùng tác phẩm mà không có hợp đồng ủy quyền với tác giả bị xử phạt bao nhiêu? Tôi bị thông báo thu hồi đăng ký quyền tác giả với tác phẩm tranh của mình, nhưng do đã đăng ký triển lãm nên vẫn sử dụng giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả đó để đi triển lãm thì có bị phạt không? Tôi có tham dự hội nhóm tranh, thì họ đại diện sử dụng tác phẩm của tôi để mang đi thi nhưng không có hợp đồng ủy quyền với tôi thì bị xử phạt như thế nào?

  • Sử dụng Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả đã có quyết định thu hồi bị xử phạt như thế nào?
   (ảnh minh họa)
  • Sử dụng Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả đã có quyết định thu hồi bị xử phạt như thế nào?

   Căn cứ Điều 4 Nghị định 131/2013/NĐ-CP quy định về hành vi vi phạm quy định về đăng ký như sau:

   1. Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng đối với hành vi không nộp lại Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả, Giấy chứng nhận đăng ký quyền liên quan khi cơ quan có thẩm quyền đã có quyết định hủy bỏ hiệu lực hoặc thu hồi.

   2. Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với hành vi kê khai không trung thực các giấy tờ, tài liệu trong hồ sơ để được cấp Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả, Giấy chứng nhận đăng ký quyền liên quan.

   3. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 8.000.000 đồng đối với hành vi sử dụng Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả, Giấy chứng nhận đăng ký quyền liên quan khi có quyết định hủy bỏ hiệu lực hoặc thu hồi của cơ quan có thẩm quyền.

   4. Biện pháp khắc phục hậu quả:

   Buộc thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả, Giấy chứng nhận đăng ký quyền liên quan đối với hành vi quy định tại các khoản 1, 2 và 3 Điều này.

   Theo đó, sử dụng Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả đã có quyết định thu hồi của cơ quan có thẩm quyền sẽ bị phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 8.000.000 đồng. Buộc thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả.

   Dùng tác phẩm mà không có hợp đồng ủy quyền với tác giả bị xử phạt bao nhiêu?

   Theo quy định tại Điều 5 Nghị định 131/2013/NĐ-CP về hành vi vi phạm quy định về hoạt động của tổ chức đại diện tập thể quyền tác giả, quyền liên quan như sau:

   1. Phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng đối với hành vi không thực hiện chế độ báo cáo về hoạt động đại diện tập thể quyền tác giả, quyền liên quan cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định.

   2. Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng đối với hành vi hoạt động ngoài phạm vi hợp đồng ủy quyền bằng văn bản với chủ sở hữu quyền tác giả, chủ sở hữu quyền liên quan.

   3. Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với hành vi thực hiện các hoạt động mà không có hợp đồng ủy quyền bằng văn bản với chủ sở hữu quyền tác giả, chủ sở hữu quyền liên quan.

   4. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với hành vi hoạt động ngoài lĩnh vực đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép.

   5. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng đối với hành vi mạo danh tổ chức đại diện tập thể quyền tác giả, quyền liên quan để hoạt động.

   6. Biện pháp khắc phục hậu quả:

   Buộc hoàn trả cho chủ sở hữu quyền tác giả, chủ sở hữu quyền liên quan tiền nhuận bút, thù lao, quyền lợi vật chất thu được từ việc thực hiện hành vi quy định tại các khoản 2, 3, 4 và 5 Điều này.

   Theo đó, hội nhóm đại diện sử dụng tác phẩm để mang đi thi nhưng không có hợp đồng ủy quyền với chủ sở hữu quyền tác giả thì bị phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng. Buộc hoàn trả cho chủ sở hữu quyền tác giả tiền nhuận bút, thù lao, quyền lợi vật chất thu được từ việc thực hiện hành vi vi phạm.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn