Tại sao doanh nghiệp tư nhân không có tư cách pháp nhân?

26/04/2022

Tôi tên là Mỹ Anh, hiện đang là sinh viên. Trong quá trình học tập thì tôi có thắc mắc muốn nhờ mọi người giải đáp. Cụ thể, cho tôi hỏi: Tại sao doanh nghiệp tư nhân không có tư cách pháp nhân? Mong sớm nhận được sự phản hồi. Xin cảm ơn!

  • Căn cứ theo quy định tại Khoản 1 Điều 74 Bộ luật Dân sự 2015 thì một tổ chức được công nhân là pháp nhân khi có đủ các điều kiện sau đây:

   - Được thành lập theo quy định của Bộ luật này, luật khác có liên quan;

   - Có cơ cấu tổ chức như sau: Pháp nhân phải có cơ quan điều hành. Tổ chức, nhiệm vụ và quyền hạn của cơ quan điều hành của pháp nhân được quy định trong điều lệ của pháp nhân hoặc trong quyết định thành lập pháp nhân. Ngoài ra, pháp nhân còn có các cơ quan khác theo quyết định của pháp nhân hoặc theo quy định của pháp luật.

   - Có tài sản độc lập với cá nhân, pháp nhân khác và tự chịu trách nhiệm bằng tài sản của mình;

   - Nhân danh mình tham gia quan hệ pháp luật một cách độc lập.

   Cùng với đó tại Khoản 1 Điều 183 Luật Doanh nghiệp 2014 có quy định về doanh nghiệp tư nhân như sau: Doanh nghiệp tư nhân là doanh nghiệp do một cá nhân làm chủ và tự chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình về mọi hoạt động của doanh nghiệp.

   Bên cạnh đó, chủ doanh nghiệp tư nhân còn có toàn quyền quyết định đối với tất cả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, việc sử dụng lợi nhuận sau khi đã nộp thuế và thực hiện các nghĩa vụ tài chính khác theo quy định của pháp luật.

   Từ các quy định trên có thể thấy đucợ hai điều như sau:

   Thứ nhất, doanh nghiệp tư nhân không có tài sản độc lập với chủ sở hữu doanh nghiệp bởi chủ sở hữu doanh nghiệp phải chịu trách nhiệm về toàn bộ tài sản của mình về hoạt động của doanh nghiệp.

   Thứ hai, việc quyết định đối với tất cả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, việc sử dụng lợi nhuận sau khi đã nộp thuế và thực hiện các nghĩa vụ tài chính khác đều do chủ doanh nghiệp thực hiện mà không thông qua một cơ quan điều hành nào. Điều này cho thấy doanh nghiệp tư nhân không có một cơ cấu tổ chức nội bên trong.

   => Chính vì lẽ đó, có thể thấy doanh nghiệp tư nhân không có đủ các điều kiện để trở thành pháp nhân nên sẽ không có tư cách pháp nhân bạn nhé.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn