Tên đệm trong Giấy đăng ký kết hôn bị sai có được cấp mới không?

26/04/2022

Tôi có đăng ký kết hôn tại UBND xã. Tuy nhiên sau đó tôi phát hiện tên đệm trong Giấy đăng ký kết hôn sai so với Giấy khai sinh nên tôi có làm thủ tục cải chính. Vậy sau đó tôi có được cấp lại Giấy đăng ký kết hôn mới không? Mong ban biên tập hỗ trợ.

  • Theo Khoản 1 và Khoản 2 Điều 28 Luật Hộ tịch 2014 quy định:

   - Người yêu cầu đăng ký thay đổi, cải chính hộ tịch nộp tờ khai theo mẫu quy định và giấy tờ liên quan cho cơ quan đăng ký hộ tịch.

   - Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ giấy tờ theo quy định tại khoản 1 Điều này, nếu thấy việc thay đổi, cải chính hộ tịch là có cơ sở, phù hợp với quy định của pháp luật dân sự và pháp luật có liên quan, công chức tư pháp - hộ tịch ghi vào Sổ hộ tịch, cùng người yêu cầu đăng ký thay đổi, cải chính hộ tịch ký vào Sổ hộ tịch và báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã cấp trích lục cho người yêu cầu.

   + Trường hợp thay đổi, cải chính hộ tịch liên quan đến Giấy khai sinh, Giấy chứng nhận kết hôn thì công chức tư pháp - hộ tịch ghi nội dung thay đổi, cải chính hộ tịch vào Giấy khai sinh, Giấy chứng nhận kết hôn.

   + Trường hợp cần phải xác minh thì thời hạn được kéo dài thêm không quá 03 ngày làm việc.

   => Như vậy, theo như quy định thì khi bạn thay đổi tên đệm trong Giấy đăng ký kết hôn thì công chức tư pháp – hộ tịch sẽ ghi nội dung cải chính vào Giấy đăng ký kết hôn chứ không được cấp mới.

   Ban biên tập thông tin đến bạn.

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn