Thanh lý hợp đồng khi đã ủy quyền ký hợp đồng cho người khác được không?

26/04/2022

Năm 2015 tôi có được ủy quyền là đại diện bên A ký kết hợp đồng kinh tế mua bán giống với một công ty khác là bên B. Trong quá trình thực hiện hợp đồng có một vài tình tiết phát sinh mới ngoài nội dung đã được ký kết giữa tôi và công ty B. Khi các vấn đề phát sinh đó chưa được giải quyết thì người đứng đầu của cơ quan tôi đã ký thanh lý hợp đồng với công ty B đó và chuyển hết tiền cho bên B. Tôi muốn hỏi người đứng đầu của cơ quan tôi ký thanh lý như vậy có đúng không, ai là người được phép ký thanh lý trong trường hợp này? Mong nhận được tư vấn của Ban biên tập Thư Ký Luật. Chân thành cảm ơn!

  • Theo Bộ luật dân sự 2005 quy định như sau:

   “Điều 581. Hợp đồng ủy quyền

   Hợp đồng ủy quyền là sự thoả thuận giữa các bên, theo đó bên được ủy quyền có nghĩa vụ thực hiện công việc nhân danh bên ủy quyền, còn bên ủy quyền chỉ phải trả thù lao, nếu có thoả thuận hoặc pháp luật có quy định.

   Điều 584. Nghĩa vụ của bên được ủy quyền

   Bên được ủy quyền có các nghĩa vụ sau đây:

   1. Thực hiện công việc theo ủy quyền và báo cho bên ủy quyền về việc thực hiện công việc đó;

   2. Báo cho người thứ ba trong quan hệ thực hiện ủy quyền về thời hạn, phạm vi ủy quyền và việc sửa đổi, bổ sung phạm vi ủy quyền;

   3. Bảo quản, giữ gìn tài liệu và phương tiện được giao để thực hiện việc ủy quyền;

   4. Giữ bí mật thông tin mà mình biết được trong khi thực hiện việc ủy quyền;

   5. Giao lại cho bên ủy quyền tài sản đã nhận và những lợi ích thu được trong khi thực hiện việc ủy quyền theo thoả thuận hoặc theo quy định của pháp luật;

   6. Bồi thường thiệt hại do vi phạm nghĩa vụ quy định tại các khoản 1, 2, 3, 4 và 5 Điều này.

   Điều 586. Nghĩa vụ của bên ủy quyền

   Bên ủy quyền có các nghĩa vụ sau đây:

   1. Cung cấp thông tin, tài liệu và phương tiện cần thiết để bên được ủy quyền thực hiện công việc;

   2. Chịu trách nhiệm về cam kết do bên được ủy quyền thực hiện trong phạm vi ủy quyền;

   3. Thanh toán chi phí hợp lý mà bên được ủy quyền đã bỏ ra để thực hiện công việc được ủy quyền và trả thù lao cho bên được ủy quyền, nếu có thoả thuận về việc trả thù lao.”

   Từ quy định có thể thấy, hợp đồng ủy quyền là sự thỏa thuận ý chí giữa hai bên. Bản chất việc ủy quyền là việc bên được ủy quyền thay mặt bên ủy quyền thực hiện một hoặc một số công việc nhất định. Bên được ủy quyền sẽ thực hiện công việc trong phạm vi được ủy quyền theo nội dung thỏa thuận trước đó.

   Đối với trường hợp của bạn cần phải xem xét trong nội dung thỏa thuận phạm vi ủy quyền giữa bạn và bên ủy quyền. Nếu bạn được ủy quyền thực hiện ký kết hợp đồng kinh tế mua bán giống với công ty B và có toàn quyền quyết định đối với hợp đồng đó. Có nghĩa phạm vi được ủy quyền của bạn là thay mặt bên ủy quyền ký kết hợp đồng và thực hiện các công việc liên quan đến hợp đồng đó, theo một công việc, nếu như không có sự kiện chấm dứt hoặc chỉ ủy quyền ký hợp đồng thì thủ trưởng đơn vị bạn lúc này có thẩm quyền thanh lý hợp đồng.

   Trên đây là tư vấn của Ban biên tập Thư Ký Luật về thanh lý hợp đồng khi đã ủy quyền ký hợp đồng cho người khác. Bạn nên tham khảo chi tiết Bộ luật dân sự 2005 để nắm rõ quy định này.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn