Thay đổi dân tộc có được cấp Giấy khai sinh mới không?

26/04/2022

Tôi sinh ra tại Việt Nam có ba là dân tộc Hoa, mẹ là dân tộc Kinh. Trong Giấy khai sinh tôi được khai là dân tộc Kinh. Nhưng hiện tại tôi có làm thủ tục để được chuyển sang dân tộc Hoa và đã được chấp nhận. Vậy sau khi chuyển xong tôi có được cấp Giấy khai sinh mới không? Mong ban biên tập hỗ trợ.

  • Theo Khoản 1 và Khoản 2 Điều 28 Luật Hộ tịch 2014 quy định:

   - Người yêu cầu đăng ký thay đổi, cải chính hộ tịch nộp tờ khai theo mẫu quy định và giấy tờ liên quan cho cơ quan đăng ký hộ tịch.

   - Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ giấy tờ theo quy định tại khoản 1 Điều này, nếu thấy việc thay đổi, cải chính hộ tịch là có cơ sở, phù hợp với quy định của pháp luật dân sự và pháp luật có liên quan, công chức tư pháp - hộ tịch ghi vào Sổ hộ tịch, cùng người yêu cầu đăng ký thay đổi, cải chính hộ tịch ký vào Sổ hộ tịch và báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã cấp trích lục cho người yêu cầu.

   + Trường hợp thay đổi, cải chính hộ tịch liên quan đến Giấy khai sinh, Giấy chứng nhận kết hôn thì công chức tư pháp - hộ tịch ghi nội dung thay đổi, cải chính hộ tịch vào Giấy khai sinh, Giấy chứng nhận kết hôn.

   + Trường hợp cần phải xác minh thì thời hạn được kéo dài thêm không quá 03 ngày làm việc.

   => Như vậy, khi bạn hoàn tất hồ sơ chuyển sang dân tộc Hoa thì bạn gửi tờ khai theo mẫu quy định và giấy tờ liên quan cho cơ quan đăng ký hộ tịch. Tuy nhiên việc thay đổi, cải chính hộ tịch liên quan đến Giấy khai sinh không được cấp Giấy khai sinh mới mà sẽ ghi nội dung thay đổi, cải chính vào phía sau.

   Ban biên tập thông tin đến bạn.

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn