Thay đổi số tài khoản thanh toán trong hợp đồng mua bán có phải ký lại hợp đồng?

26/04/2022

Bên công ty mình có ký hợp đồng mua bán với công ty A. Bây giờ bên mình muốn thay đổi số tài khoản thành ngân hàng khác để bên A chuyển tiền về đó. Vậy cho mình hỏi bên mình có cần ký lại hợp đồng mới không?

  • Theo thông tin anh cung cấp thì giữa công ty anh và công ty A phát sinh hợp đồng mua bán tài sản theo quy định tại Điều 430 Bộ luật dân sự 2015. Hiện tại, công ty anh muốn thay đổi thông tin số tài khoản thanh toán đã quy định trong hợp đồng thỏa thuận giữa hai bên trước đó.

   Căn cứ quy định tại Khoản 1 Điều 403 Bộ luật dân sự 2015 thì:

   Hợp đồng có thể có phụ lục kèm theo để quy định chi tiết một số điều khoản của hợp đồng. Phụ lục hợp đồng có hiệu lực như hợp đồng. Nội dung của phụ lục hợp đồng không được trái với nội dung của hợp đồng.

   Theo quy định này, trong trường hợp chỉ thay đổi thông tin thanh toán của công ty bạn mà không ảnh hưởng đến các nội dung khác của hợp đồng thì hai bên không cần thiết phải ký hợp đồng mới.

   Thay vào đó, có thể ký phụ lục kèm theo hợp đồng để quy định lại về thông tin tài khoản thanh toán. Nội dung của phụ lục này được xác định là một phần của hợp đồng và có giá trị như hợp đồng, làm căn cứ để xác định quyền và nghĩa vụ của các bên khi phát sinh tranh chấp.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn