Thẻ giữ xe có được xem là hợp đồng gửi giữ tài sản hay không?

Chưa có bản dịch tiếng Anh của bài viết này, nhấn vào đây để quay về trang chủ tiếng Anh There is no English translation of this article. Click HERE to turn back English Homepage
Ngày hỏi: 01/12/2022

Thẻ giữ xe có được xem là hợp đồng gửi giữ tài sản hay không? Hợp đồng gửi giữ xe có bao gồm giữ nón bảo hiểm hay không? Việc trả tiền công trong hợp đồng gửi giữ được quy định như thế nào?

Chào anh chị, cho em hỏi cuối tuần vừa rồi em và người yêu có đi chơi ở Phố đi bộ, khi em đến giữ xe thì người giữ đưa cho em thẻ giữ xe. Em có thắc mắc là thẻ giữ xe này có được xem là hợp đồng gửi giữ tài sản hay không?

Nhờ anh chị tư vấn, cảm ơn anh chị đã hỗ trợ.

  • 1. Thẻ giữ xe có được xem là hợp đồng gửi giữ tài sản hay không?

   Tại Điều 554 Bộ luật dân sự 2015 có quy định về hợp đồng gửi giữ tài sản như sau:

   Hợp đồng gửi giữ tài sản là sự thỏa thuận giữa các bên, theo đó bên giữ nhận tài sản của bên gửi để bảo quản và trả lại chính tài sản đó cho bên gửi khi hết thời hạn hợp đồng, bên gửi phải trả tiền công cho bên giữ, trừ trường hợp gửi giữ không phải trả tiền công.

   Tại Điều 116 Bộ luật dân sự 2015 có quy định về giao dịch dân sự như sau:

   Giao dịch dân sự là hợp đồng hoặc hành vi pháp lý đơn phương làm phát sinh, thay đổi hoặc chấm dứt quyền, nghĩa vụ dân sự.

   Tại Điều 119 Bộ luật dân sự 2015 có quy định về hình thức giao dịch dân sự như sau:

   1. Giao dịch dân sự được thể hiện bằng lời nói, bằng văn bản hoặc bằng hành vi cụ thể.

   Giao dịch dân sự thông qua phương tiện điện tử dưới hình thức thông điệp dữ liệu theo quy định của pháp luật về giao dịch điện tử được coi là giao dịch bằng văn bản.

   2. Trường hợp luật quy định giao dịch dân sự phải được thể hiện bằng văn bản có công chứng, chứng thực, đăng ký thì phải tuân theo quy định đó.

   Căn cứ theo quy định hiện hành, hợp đồng là một giao dịch dân sự. Trong đó, giao dịch dân sự được thể hiện bằng lời nói, bằng văn bản hoặc bằng hành vi cụ thể. Thẻ giữ xe được xem là một hành vi cụ thể trong giao dịch dân sự. Chính vì vậy, thẻ giữ xe có được xem là hợp đồng gửi giữ tài sản.

   2. Hợp đồng gửi giữ xe có bao gồm giữ nón bảo hiểm hay không?

   Tại Điều 557 Bộ luật dân sự 2015 có quy định về nghĩa vụ của bên giữ tài sản như sau:

   1. Bảo quản tài sản theo đúng thỏa thuận, trả lại tài sản cho bên gửi theo đúng tình trạng như khi nhận giữ.

   2. Chỉ được thay đổi cách bảo quản tài sản nếu việc thay đổi là cần thiết nhằm bảo quản tốt hơn tài sản đó, nhưng phải báo ngay cho bên gửi biết về việc thay đổi.

   3. Thông báo kịp thời cho bên gửi biết về nguy cơ hư hỏng, tiêu hủy tài sản do tính chất của tài sản đó và yêu cầu bên gửi cho biết cách giải quyết trong một thời hạn; nếu hết thời hạn đó mà bên gửi không trả lời thì bên giữ có quyền thực hiện các biện pháp cần thiết để bảo quản và yêu cầu bên gửi thanh toán chi phí.

   4. Phải bồi thường thiệt hại, nếu làm mất, hư hỏng tài sản gửi giữ, trừ trường hợp bất khả kháng.

   Theo đó, trong trường hợp có thỏa thuận về việc giữ nón bảo hiểm thì hợp đồng gửi giữ xe có bao gồm giữ nón bảo hiểm.

   3. Việc trả tiền công trong hợp đồng gửi giữ được quy định như thế nào?

   Tại Điều 561 Bộ luật dân sự 2015 có quy định về trả tiền công như sau:

   1. Bên gửi phải trả đủ tiền công khi lấy lại tài sản gửi giữ, trừ trường hợp có thỏa thuận khác.

   2. Trường hợp các bên không thỏa thuận về mức tiền công thì áp dụng mức tiền công trung bình tại địa điểm và thời điểm trả tiền công.

   3. Khi bên gửi lấy lại tài sản trước thời hạn thì vẫn phải trả đủ tiền công và thanh toán chi phí cần thiết phát sinh từ việc bên giữ phải trả lại tài sản trước thời hạn, trừ trường hợp có thỏa thuận khác.

   4. Khi bên giữ yêu cầu bên gửi lấy lại tài sản trước thời hạn thì bên giữ không được nhận tiền công và phải bồi thường thiệt hại cho bên gửi, trừ trường hợp có thỏa thuận khác.

   Như vậy, việc trả tiền công sẽ được thực hiện theo quy định trên.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn