Thông tin cá nhân trên giấy khai sinh khác với CMND thì điều chỉnh thế nào?

26/04/2022

Cho hỏi: Theo quy định của pháp luật thì trường hợp thông tin cá nhân trên giấy khai sinh khác với CMND thì điều chỉnh như thế nào? Mong sớm nhận hồi đáp. Cụ thể là ngày sinh khác nhau ạ.

  • Tại Điều 6 Nghị định 123/2015/NĐ-CP hướng dẫn Luật hộ tịch, có quy định:

   - Giấy khai sinh là giấy tờ hộ tịch gốc của cá nhân.

   - Mọi hồ sơ, giấy tờ của cá nhân có nội dung về họ, chữ đệm, tên; ngày, tháng, năm sinh; giới tính; dân tộc; quốc tịch; quê quán; quan hệ cha, mẹ, con phải phù hợp với Giấy khai sinh của người đó.

   - Trường hợp nội dung trong hồ sơ, giấy tờ cá nhân khác với nội dung trong Giấy khai sinh của người đó thì Thủ trưởng cơ quan, tổ chức quản lý hồ sơ hoặc cấp giấy tờ có trách nhiệm điều chỉnh hồ sơ, giấy tờ theo đúng nội dung trong Giấy khai sinh.

   => Như vậy, theo quy định nêu trên thì ngày sinh trên giấy khai sinh khác với ngày sinh trên chứng minh nhân dân thì phải thực hiện việc điều chỉnh theo đúng nội dung trên giấy khai sinh. Thế nên trường hợp ngày sinh trên CMND và giấy khai sinh khác nhau thì thực hiện việc điều chỉnh giống như trên giấy khai sinh.

   Trân trọng.

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn