Thủ tục cấp hộ chiếu đối với công dân Việt Nam

26/04/2022
Tôi và một vài người bạn đang có nhu cầu làm hộ chiếu để đi du lịch nước ngoài. Đề nghị quý báo cho biết thủ tục cấp hộ chiếu đối với công dân Việt Nam được pháp luật hiện hành quy định như thế nào? Trần Thu Trang (Đống Đa, Hà Nội).
  • Theo Mục I Thông tư 27/2007/TT - BCA (A11) hướng dẫn Nghị định 136/2007/NĐ-CP của Chính phủ về xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam, việc cấp hộ chiếu lần đầu cho công dân Việt Nam đang ở trong nước được quy định như sau: Hồ sơ đề nghị cấp hộ chiếu lần đầu, bao gồm: 1 tờ khai theo mẫu quy định; 4 ảnh mới chụp cỡ 4x6 cm, mặt nhìn thẳng, đầu để trần, phông nền màu trắng.

   Đối với trẻ em dưới 14 tuổi: Tờ khai đề nghị cấp hộ chiếu theo mẫu quy định (kể cả cấp chung hộ chiếu với mẹ, cha hoặc cấp riêng) phải được công an xã, phường, thị trấn nơi trẻ em đó thường trú hoặc tạm trú xác nhận và đóng dấu giáp lai ảnh; trường hợp đề nghị cấp chung hộ chiếu với mẹ hoặc cha thì nộp 1 bản sao giấy khai sinh (mang theo bản chính để đối chiếu) và 4 ảnh cỡ 3x4 cm; Trường hợp đề nghị cấp riêng hộ chiếu thì nộp 1 tờ khai theo mẫu quy định (mẹ, cha khai và ký tên vào tờ khai); 1 bản sao giấy khai sinh và 4 ảnh cỡ 4x6 cm; Trường hợp không còn mẹ, cha thì mẹ, cha nuôi hoặc người đỡ đầu (có giấy tờ chứng minh là người đỡ đầu hoặc mẹ, cha nuôi hợp pháp) khai và ký tên vào tờ khai.

   Người đề nghị cấp hộ chiếu lần đầu nộp hồ sơ tại cơ quan Quản lý xuất nhập cảnh công an tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi thường trú hoặc tạm trú theo một trong ba cách sau đây: Trực tiếp nộp hồ sơ và nhận kết quả: Tờ khai không phải xác nhận của công an xã, phường, thị trấn nơi thường trú hoặc tạm trú. Khi đến nộp hồ sơ và nhận kết quả phải xuất trình chứng minh nhân dân để đối chiếu.

   Ủy thác cho cơ quan, tổ chức có tư cách pháp nhân nộp hồ sơ và nhận kết quả: Người ủy thác khai và ký tên vào tờ khai đề nghị cấp, sửa đổi hộ chiếu theo mẫu quy định, có dấu giáp lai ảnh và xác nhận của thủ trưởng cơ quan, tổ chức được ủy thác. Cơ quan, tổ chức được ủy thác có công văn gửi công an tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương đề nghị giải quyết. Nếu đề nghị giải quyết cho nhiều người thì phải kèm danh sách những người ủy thác, có chữ ký, đóng dấu của thủ trưởng cơ quan, tổ chức được ủy thác. Cán bộ, nhân viên của cơ quan, tổ chức được ủy thác khi nộp hồ sơ và nhận kết quả đề nghị cấp, sửa đổi hộ chiếu của người ủy thác phải xuất trình giấy giới thiệu của cơ quan, tổ chức, chứng minh nhân dân của bản thân và của người ủy thác để kiểm tra, đối chiếu.

   Gửi hồ sơ và đề nghị nhận kết quả qua đường bưu điện: Tờ khai phải được công an xã, phường, thị trấn nơi thường trú hoặc tạm trú xác nhận và đóng dấu giáp lai ảnh kèm theo bản photocopy chứng minh nhân dân. Địa điểm, cách thức gửi hồ sơ, tiền lệ phí hộ chiếu và nhận kết quả qua đường bưu điện thực hiện theo hướng dẫn của Tập đoàn Bưu chính viễn thông.

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn