Thủ tục đăng ký thường trú tại Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện thế nào?

Ngày hỏi:16/12/2016

Thủ tục đăng ký thường trú tại Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện thế nào? Tôi mới mua căn nhà ở Quận Bình Tân (Có sổ hồng) giờ vợ chồng tôi muốn nhập khẩu vào căn nhà đó thì cần làm thủ tục gì Cả 2 vợ chồng đều có hộ khẩu TP. HCM? Mong nhận được tư vấn của Ban biên tập Thư Ký Luật. Chân thành cảm ơn!

  • Theo quy định tại Điều 23 Luật cư trú 2006:

   1. Người đã đăng ký thường trú mà thay đổi chỗ ở hợp pháp, khi chuyển đến chỗ ở hợp pháp mới nếu có đủ điều kiện đăng ký thường trú thì trong thời hạn mười hai tháng có trách nhiệm làm thủ tục thay đổi nơi đăng ký thường trú.

   2. Cơ quan có thẩm quyền quy định tại khoản 1 Điều 21 của Luật này có trách nhiệm tạo điều kiện thuận lợi để công dân thực hiện việc thay đổi nơi đăng ký thường trú.

   Theo quy định tại Điều 20 Luật cư trú 2006 về điều kiện đăng ký thường trú như sau:

   Công dân thuộc một trong những trường hợp sau đây thì được đăng ký thường trú tại thành phố trực thuộc trung ương: Có chỗ ở hợp pháp, trường hợp đăng ký thường trú vào huyện, thị xã thuộc thành phố trực thuộc trung ương thì phải có thời gian tạm trú tại thành phố đó từ một năm trở lên, trường hợp đăng ký thường trú vào quận thuộc thành phố trực thuộc trung ương thì phải có thời gian tạm trú tại thành phố đó từ hai năm trở lên.

   Nếu bạn đáp ứng điều kiện thường trú tại thành phố trực thuộc trung ương thì khi bạn chuyển sang một chỗ ở mới thì trong thời hạn 12 tháng, bạn và chồng bạn phải tiến hành làm thủ tục thay đổi nơi đăng ký thường trú. Đồng thời, bạn phải tới cơ quan công an nơi mà bạn đang thường trú để làm thủ tục xóa đăng ký thường trú theo quy định tại Điều 22 Luật cư trú 2006:

   1. Người thuộc một trong các trường hợp sau đây thì bị xoá đăng ký thường trú:

   a) Chết, bị Toà án tuyên bố là mất tích hoặc đã chết;

   b) Được tuyển dụng vào Quân đội nhân dân, Công an nhân dân ở tập trung trong doanh trại;

   c) Đã có quyết định huỷ đăng ký thường trú quy định tại Điều 37 của Luật này;

   d) Ra nước ngoài để định cư;

   đ) Đã đăng ký thường trú ở nơi cư trú mới; trong trường hợp này, cơ quan đã làm thủ tục đăng ký thường trú cho công dân ở nơi cư trú mới có trách nhiệm thông báo ngay cho cơ quan đã cấp giấy chuyển hộ khẩu để xoá đăng ký thường trú ở nơi cư trú cũ.

   2. Cơ quan có thẩm quyền đăng ký thường trú thì cũng có thẩm quyền xoá đăng ký thường trú.

   3. Thủ tục cụ thể xoá đăng ký thường trú và điều chỉnh hồ sơ, tài liệu, sổ sách có liên quan do Bộ trưởng Bộ Công an quy định.

   Sau khi xóa đăng ký thường trú xong, bạn có thể tới cơ quan công an nơi mà bạn có nơi ở mới để làm thủ tục đăng ký thường trú mới cho cả bạn và chồng bạn. Căn cứ quy định tại Điều 21 Luật cư trú 2006 về thủ tục đăng ký thường trú:

   1. Người đăng ký thường trú nộp hồ sơ đăng ký thường trú tại cơ quan công an sau đây:

   a) Đối với thành phố trực thuộc trung ương thì nộp hồ sơ tại Công an huyện, quận, thị xã;

   b) Đối với tỉnh thì nộp hồ sơ tại Công an xã, thị trấn thuộc huyện, Công an thị xã, thành phố thuộc tỉnh.

   2. Hồ sơ đăng ký thường trú bao gồm:

   a) Phiếu báo thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu; bản khai nhân khẩu;

   b) Giấy chuyển hộ khẩu theo quy định tại Điều 28 của Luật này;

   c) Giấy tờ và tài liệu chứng minh chỗ ở hợp pháp. Đối với trường hợp chuyển đến thành phố trực thuộc trung ương phải có thêm tài liệu chứng minh thuộc một trong các trường hợp quy định tại Điều 20 của Luật này.

   3. Trong thời hạn mười lăm ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, cơ quan có thẩm quyền quy định tại khoản 1 Điều này phải cấp sổ hộ khẩu cho người đã nộp hồ sơ đăng ký thường trú; trường hợp không cấp phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

   Trên đây là tư vấn của Ban biên tập Thư Ký Luật về thủ tục đăng ký thường trú tại Thành phố Hồ Chí Minh. Bạn nên tham khảo chi tiết Luật cư trú 2006 để nắm rõ quy định này.

   Trân trọng!


  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn