Thủ tục thay đổi họ tên cho người từ đủ 14 tuổi ở trong nước

26/04/2022

Con tôi năm nay 15 tuổi và gia đình muốn làm thủ tục thay đổi họ tên cho con vì một số lý do, vậy nhờ Luật sư tư vấn thủ tục thực hiện. Cảm ơn!

 • 1. Căn cứ pháp lý:

  - Luật Hộ tịch 2014;

  - Bộ luật dân sự 2015;

  - Nghị định 123/2015/NĐ-CP;

  - Thông tư 85/2019/TT-BTC.

  2. Điều kiện:

  Việc thay đổi họ tên cho cá nhân chỉ được thực hiện khi có căn cứ tại Điều 27 và Điều 28 Bộ luật Dân sự 2015, cụ thể là:

  Căn cứ thay đổi họ:

  a) Thay đổi họ cho con đẻ từ họ của cha đẻ sang họ của mẹ đẻ hoặc ngược lại;

  b) Thay đổi họ cho con nuôi từ họ của cha đẻ hoặc mẹ đẻ sang họ của cha nuôi hoặc họ của mẹ nuôi theo yêu cầu của cha nuôi, mẹ nuôi;

  c) Khi người con nuôi thôi làm con nuôi và người này hoặc cha đẻ, mẹ đẻ yêu cầu lấy lại họ cho người đó theo họ của cha đẻ hoặc mẹ đẻ;

  d) Thay đổi họ cho con theo yêu cầu của cha đẻ, mẹ đẻ hoặc của con khi xác định cha, mẹ cho con;

  đ) Thay đổi họ của người bị lưu lạc đã tìm ra nguồn gốc huyết thống của mình;

  e) Thay đổi họ theo họ của vợ, họ của chồng trong quan hệ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài để phù hợp với pháp luật của nước mà vợ, chồng người nước ngoài là công dân hoặc lấy lại họ trước khi thay đổi;

  g) Thay đổi họ của con khi cha, mẹ thay đổi họ;

  h) Trường hợp khác do pháp luật về hộ tịch quy định.

  Căn cứ thay đổi tên:

  a) Theo yêu cầu của người có tên mà việc sử dụng tên đó gây nhầm lẫn, ảnh hưởng đến tình cảm gia đình, đến danh dự, quyền, lợi ích hợp pháp của người đó;

  b) Theo yêu cầu của cha nuôi, mẹ nuôi về việc thay đổi tên cho con nuôi hoặc khi người con nuôi thôi làm con nuôi và người này hoặc cha đẻ, mẹ đẻ yêu cầu lấy lại tên mà cha đẻ, mẹ đẻ đã đặt;

  c) Theo yêu cầu của cha đẻ, mẹ đẻ hoặc người con khi xác định cha, mẹ cho con;

  d) Thay đổi tên của người bị lưu lạc đã tìm ra nguồn gốc huyết thống của mình;

  đ) Thay đổi tên của vợ, chồng trong quan hệ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài để phù hợp với pháp luật của nước mà vợ, chồng người nước ngoài là công dân hoặc lấy lại tên trước khi thay đổi;

  e) Thay đổi tên của người đã xác định lại giới tính, người đã chuyển đổi giới tính;

  g) Trường hợp khác do pháp luật về hộ tịch quy định.

  - Không làm thay đổi, chấm dứt quyền, nghĩa vụ dân sự được xác lập theo họ tên cũ;

  - Đối với người từ đủ 14 tuổi đến dưới 18 tuổi phải có sự đồng ý của cha, mẹ người đó và được thể hiện rõ trong Tờ khai;

  - Phải có sự đồng ý của người được thay đổi họ tên.

  3. Hồ sơ:

  Người yêu cầu đăng ký thay đổi, cải chính hộ tịch nộp:

  - Tờ khai theo mẫu quy định;

  - Giấy tờ liên quan cho cơ quan đăng ký hộ tịch như: Bản chính giấy khai sinh của người muốn thay đổi; các giấy tờ chứng minh lý do muốn thay đổi...

  4. Phương thức nộp: Nộp hồ sơ trực tiếp.

  5. Cơ quan giải quyết: Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi đã đăng ký hộ tịch trước đây hoặc nơi cư trú của cá nhân.

  6. Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ giấy tờ theo quy định. Trường hợp cần phải xác minh thì thời hạn được kéo dài thêm không quá 03 ngày làm việc.

  7. Lệ phí: Do Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định, tùy từng điều kiện, tình hình cụ thể của địa phương.

  Trên đây là thủ tục thay đổi họ tên cho người từ đủ 14 tuổi ở trong nước.

  Trân trọng!

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

Căn cứ pháp lý của tình huống
THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn