Thủ tục xin cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân mới nhất

26/04/2022

Sắp tới tôi sẽ xin cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân. Nhờ ban biên tập tư vấn giúp trình tự thủ tục thực hiện cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân.

 • 1. Căn cứ pháp lý:

  - Nghị định 123/2014/NĐ-CP;

  - Luật Hôn nhân và gia đình 2014;

  - Luật hộ tịch 2014;

  - Thông tư 85/2019/TT-BTC.

  2. Điều kiện:

  * Nhằm mục đích đăng ký kết hôn:

  - Nam, nữ kết hôn với nhau phải tuân theo các điều kiện sau đây:

  + Nam từ đủ 20 tuổi trở lên, nữ từ đủ 18 tuổi trở lên.

  + Việc kết hôn do nam và nữ tự nguyện quyết định.

  + Không bị mất năng lực hành vi dân sự.

  + Việc kết hôn không thuộc một trong các trường hợp cấm kết hôn theo quy định tại các điểm a, b, c và d khoản 2 Điều 5 của Luật hôn nhân và gia đình 2014.

  - Nhà nước không thừa nhận hôn nhân giữa những người cùng giới tính.

  * Nhằm xác định đã có vợ hoặc chồng nhưng đã ly hôn hoặc người vợ hoặc chồng đã chết:

  - Phải xuất trình hoặc nộp giấy tờ hợp lệ để chứng minh (bản án, quyết định có hiệu lực pháp luật của Tòa án về việc ly hôn; bản sao giấy chứng tử)

  - Nếu thuộc trường hợp quy định tại Khoản 2 Điều 37 Nghị định 123/2015/NĐ-CP thì nộp bản sao trích lục hộ tịch tương ứng. Cụ thể Khoản 2 Điều 37 như sau: "Công dân Việt Nam đã ly hôn, hủy việc kết hôn ở nước ngoài, sau đó về nước thường trú hoặc làm thủ tục đăng ký kết hôn mới tại cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam thì phải ghi vào Sổ hộ tịch việc ly hôn, hủy kết hôn đã được giải quyết ở nước ngoài (sau đây gọi là ghi chú ly hôn). Trường hợp đã nhiều lần ly hôn hoặc hủy việc kết hôn thì chỉ làm thủ tục ghi chú ly hôn gần nhất."

  * Nhằm mục đích cấp lại để sử dụng vào mục đích khác hoặc do Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân đã hết thời hạn sử dụng: Phải nộp lại Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân đã được cấp trước đó.

  3. Hồ sơ:

  - Tờ khai theo mẫu quy định.

  - Xuất trình bản chính một trong các giấy tờ là hộ chiếu, chứng minh nhân dân, thẻ căn cước công dân hoặc giấy tờ khác có dán ảnh và thông tin cá nhân do cơ quan có thẩm quyền cấp, còn giá trị sử dụng (sau đây gọi là giấy tờ tùy thân) để chứng minh về nhân thân.

  - Giấy tờ chứng minh nơi cư trú.

  - Bản sao giấy chứng tử, nếu có vợ hoặc chồng đã chết.

  - Bản án, quyết định có hiệu lực pháp luật của Tòa án về việc ly hôn, nếu đã ly hôn.

  - Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân đã được cấp, nếu xin cấp lại.

  4. Phương thức nộp:

  - Trực tiếp thực hiện hoặc ủy quyền cho người khác thực hiện yêu cầu cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân.

  - Trực tiếp nộp hồ sơ tại Ủy ban nhân dân cấp xã có thẩm quyền hoặc gửi hồ sơ qua hệ thống bưu chính.

  5. Cơ quan giải quyết:

  - Ủy ban nhân dân cấp xã, nơi thường trú.

  - Ủy ban nhân dân cấp xã, nơi đăng ký tạm trú nếu không có nơi thường trú.

  6. Thời hạn giải quyết:

  - Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, công chức tư pháp - hộ tịch kiểm tra, xác minh tình trạng hôn nhân của người có yêu cầu. Nếu người yêu cầu có đủ điều kiện, việc cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân là phù hợp quy định pháp luật thì công chức tư pháp - hộ tịch trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân ký cấp 01 bản Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân cho người có yêu cầu. Nội dung Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân phải ghi đúng tình trạng hôn nhân của người có yêu cầu và mục đích sử dụng Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân.

  - Trường hợp người yêu cầu xác nhận tình trạng hôn nhân đã từng đăng ký thường trú tại nhiều nơi khác nhau, người đó có trách nhiệm chứng minh về tình trạng hôn nhân của mình. Trường hợp người đó không chứng minh được thì công chức tư pháp - hộ tịch báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã có văn bản đề nghị Ủy ban nhân dân cấp xã nơi người đó đã từng đăng ký thường trú tiến hành kiểm tra, xác minh về tình trạng hôn nhân của người đó.

  + Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị, Ủy ban nhân dân cấp xã được yêu cầu tiến hành kiểm tra, xác minh và trả lời bằng văn bản cho Ủy ban nhân dân cấp xã yêu cầu về tình trạng hôn nhân của người đó trong thời gian thường trú tại địa phương.

  + Ngay trong ngày nhận được văn bản trả lời, nếu thấy đủ cơ sở, Ủy ban nhân dân cấp xã cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân cho người yêu cầu trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từu ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

  - Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân có giá trị 6 tháng kể từ ngày cấp.

  7. Lệ phí:

  - Lệ phí hộ tịch thuộc danh mục các khoản lệ phí thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh, do đó mức lệ phí này sẽ do HĐND các tỉnh ban hành.

  - Ví dụ: Lệ phí cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân tại UBND xã/Phường tại Thành phố Hồ chí Minh là 3.000 đồng/trường hợp (Nghị quyết 124/2016/NQ-HĐND).

  Chúng tôi phản hồi thông tin đến bạn.

  Trân trọng!

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

Căn cứ pháp lý của tình huống
THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn