Thừa kế bắt buộc

26/04/2022
A có 3.000 m2 đất (đã được cấp giấy đỏ) và có hai con. Nay A muốn đến UBND xã lập di chúc để lại đất đó cho người hàng xóm, không cho hai người con thì có được không?
  • Theo Điều 631 Bộ luật Dân sự năm 2005, cá nhân có quyền lập di chúc để định đoạt tài sản của mình; để lại tài sản của mình cho người thừa kế theo pháp luật; hưởng di sản theo di chúc hoặc theo pháp luật.

   Tuy nhiên, Điều 669 bộ luật này có lưu ý: “Những người sau đây vẫn được hưởng phần di sản bằng hai phần ba suất của một người thừa kế theo pháp luật, nếu di sản được chia theo pháp luật, trong trường hợp họ không được người lập di chúc cho hưởng di sản hoặc chỉ cho hưởng phần di sản ít hơn hai phần ba suất đó, trừ khi họ là những người từ chối nhận di sản hoặc họ là những người không có quyền hưởng di sản… : 1. Con chưa thành niên, cha, mẹ, vợ, chồng; 2. Con đã thành niên mà không có khả năng lao động”.

   Như vậy, A có quyền lập di chúc hợp pháp để lại đất cho người hàng xóm và nếu hai con của A không thuộc đối tượng nêu trên (còn cha, mẹ, vợ hoặc chồng của A đã mất hoặc không có) thì người hàng xóm đó được thừa kế trọn số đất.

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn