Thừa kế theo di chúc và thừa kế theo pháp luật

26/04/2022

Cha tôi có tài khoản  trong ngân hàng đúng tên ông, không có tài sản khác. ông có đứng tên trong khai sinh của 3 người con riêng của vợ và 2 chị em chúng tôi nữa, như vậy có phải khi cha tôi mất mà không có di chúc hoặc di chúc không hợp pháp thì tài khoản trong ngân hàng của ba tôi phải chia đều cho 5 anh chị em chúng tôiphải không? Nếu làm di chúc thì di chúc chỉ chia cho 2 chị em chúng tôi thì phải làm như thế nào là hợp pháp và không bị tranh tụng nếu cha tôi mất?

  • 1. Theo quy định tại điểm a, khoản 1, Điều 676 BLDS thì hàng thừa kế thứ nhất của cha bạn là: Ông, bà nội của bạn, mẹ bạn, bà vợ hai (nếu hôn nhân hợp pháp) và 5 anh, chị em bạn. Nếu cha bạn mất không để lại di chúc hoặc di chúc không hợp pháp thì di sản sẽ chia đều cho hàng thừa kế thứ nhất (đối với những thừa kế còn sống, nếu không thuộc trường hợp thừa kế thế vị theo Điều 677 BLDS).
   2. Nếu cha bạn lập di chúc thì phải phù hợp với các quy định tại Điều 652, 653, 654 BLDS năm 2005 thì mới hợp pháp và di sản mới được định đoạt theo di chúc:
   Người lập di chúc minh mẫn, sáng suốt trong khi lập di chúc; không bị lừa dối, đe dọa hoặc cưỡng ép; nội dung di chúc không trái pháp luật, đạo đức xã hội; hình thức di chúc không trái quy định của pháp luật. Di chúc bằng văn bản phải có người làm chứng. Trong trường hợp người lập di chúc không thể tự viết bản di chúc thì có thể nhờ người khác viết, nhưng phải có ít nhất hai người làm chứng. Người lập di chúc phải ký hoặc điểm chỉ vào bản di chúc trước mặt những người làm chứng; những người làm chứng xác nhận chữ ký, điểm chỉ của người lập di chúc và ký vào bản di chúc.

   Di chúc phải ghi rõ: ngày, tháng, năm lập di chúc; họ, tên và nơi cư trú của người lập di chúc; họ, tên người, cơ quan, tổ chức được hưởng di sản hoặc xác định rõ các điều kiện để cá nhân, cơ quan, tổ chức được hưởng di sản; di sản để lại và nơi có di sản; việc chỉ định người thực hiện nghĩa vụ và nội dung của nghĩa vụ. Di chúc không được viết tắt hoặc viết bằng ký hiệu. Nếu di chúc có nhiều trang thì mỗi trang phải được đánh số thứ tự và có chữ ký hoặc điểm chỉ của người lập di chúc.

   Cũng theo quy định tại Điều 654 của Bộ luật Dân sự năm 2005, mọi người đều có thể làm chứng cho việc lập di chúc (trừ người thừa kế theo di chúc hoặc theo pháp luật của người lập di chúc; người có quyền, nghĩa vụ tài sản liên quan tới nội dung di chúc; người chưa đủ mười tám tuổi, người không có năng lực hành vi dân sự)
   Bạn lưu ý các đối tượng được thừa kế không phụ thuộc vào nội dung di chúc của cha bạn theo quy định tại Điều 669 BLDS (cha, mẹ, vợ, con chưa thành niên hoặc con đã thành niên nhưng mất năng lực hành vi dân sự). Nếu cha bạn có ý định lập di chúc cho hai chị em bạn thì tốt nhất lên nhờ luật sư hoặc công chứng viên lập di chúc đó để đảm bảo giá trị hiệu lực và tránh tranh chấp có thể xảy ra.

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn