Tranh chấp lối di chung

26/04/2022

Chào luật sư Nhà em có mua một mảnh dất. Trước lúc mua có 1 lối di ở bờ. Nhưng nhà em mua lại mua cả bờ .nhà bên có mảnh vườn ở bên trong giáp với vườn nhà em .Đi qua vườn nhà em, vì bảo nhà em lấn dất.và dòi dường di 1mét. Lên nhà em xây vành lao không cho di vào. Lên cứ đòi 1 mét dường dể di (nhưng nhà em mua cả bờ) vì bờ cao 1mét đã chuyển xang trồng vải .nhà bên gọi xã xuống. Địa chính xã bảo để 1 mét dường đi. Vậy em hỏi luật sư, có bờ ruộng nào rộng 1mét không? Không muốn bỏ tiền mua muốn đòi 1 mét đường đi. Xã làm như thế dúng không?

  • - Trường hợp này bạn cần xem xét tại bản đồ địa chính của xã, nếu lối đi chung 1m đó tồn tại từ lâu và được xác định là lối đi chung thì gia đình bạn phải phá hàng rào đã xây để lấy lối đi cho các hộ gia đình ở bên trong. Hoặc nêu lối di chung chung đó tồn tại nhưng nhỏ hơn 1m thì gia đình bạn chỉ phải trả lại lối đi đúng diện tích thể hiện trong bản đồ.

   - Trường hợp mà trong bản đồ địa chính và sổ đỏ nhà bạn thể hiện phần đất đó là đất nhà bạn thì căn cứ theo Điều 275., BLDS nếu nhà hàng xóm nhà bạn không còn lối đi nào khác có yêu cầu nhà bạn dành cho một lối đi thì nhà bạn phải dành cho họ một lối đi và gia đình hàng xóm nhà bạn phải đền bù cho nhà bạn quy định sau:

   "1. Chủ sở hữu bất động sản bị vây bọc bởi các bất động sản của các chủ sở hữu khác mà không có lối đi ra, có quyền yêu cầu một trong những chủ sở hữu bất động sản liền kề dành cho mình một lối đi ra đến đường công cộng; người được yêu cầu có nghĩa vụ đáp ứng yêu cầu đó. Người được dành lối đi phải đền bù cho chủ sở hữu bất động sản liền kề, nếu không có thoả thuận khác.

   Lối đi được mở trên bất động sản liền kề nào mà được coi là thuận tiện và hợp lý nhất, có tính đến đặc điểm cụ thể của địa điểm, lợi ích của bất động sản bị vây bọc và thiệt hại gây ra là ít nhất cho bất động sản có mở lối đi."

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn