Vay tiền có thể dùng nhiều giấy tờ nhà đất để đảm bảo thực hiện nghĩa vụ không?

Chưa có bản dịch tiếng Anh của bài viết này, nhấn vào đây để quay về trang chủ tiếng Anh There is no English translation of this article. Click HERE to turn back English Homepage
Ngày hỏi: 06/06/2022

Vay tiền có thể dùng nhiều giấy tờ nhà đất để đảm bảo thực hiện nghĩa vụ không? Có được dùng bản sao Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất để đảm bảo thực hiện nghĩa vụ trả nợ không? Chào ban biên tập, tôi muốn vay tiền của người khác nhưng người ta yêu cầu cần phải có giấy tờ nhà đất để đảm bảo trả nợ cho họ thì bây giờ tôi có được dùng các giấy tờ nhà đất khác nhau của tôi để đảm bảo không? Có được dùng bản sao của Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất và nhà ở để  thực hiện đảm bảo không? XIn được giải đáp.

  • Vay tiền có thể dùng nhiều giấy tờ nhà đất để đảm bảo thực hiện nghĩa vụ không?

   Căn cứ Điều 5 Nghị định 21/2021/NĐ-CP quy định về bảo đảm thực hiện nghĩa vụ bằng nhiều biện pháp bảo đảm, bằng nhiều tài sản như sau:

   1. Một nghĩa vụ có thể được bảo đảm thực hiện bằng nhiều biện pháp bảo đảm. Trường hợp nghĩa vụ này bị vi phạm mà bên bảo đảm và bên nhận bảo đảm không có thỏa thuận về việc lựa chọn áp dụng biện pháp bảo đảm thì bên nhận bảo đảm lựa chọn biện pháp bảo đảm để áp dụng hoặc áp dụng tất cả các biện pháp bảo đảm.

   2. Một nghĩa vụ có thể được bảo đảm thực hiện bằng nhiều tài sản. Phạm vi bảo đảm thực hiện nghĩa vụ của từng tài sản trong số các tài sản bảo đảm được xác định theo thỏa thuận của bên bảo đảm và bên nhận bảo đảm. Trường hợp không có thỏa thuận thì bất kỳ tài sản nào trong số đó được dùng để bảo đảm thực hiện toàn bộ nghĩa vụ.

   Như vậy, anh/chị có thể dùng nhiều giấy tờ quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất để bảo đảm thực hiện nghĩa vụ theo quy định trên.

   Có được dùng bản sao Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất để đảm bảo thực hiện nghĩa vụ trả nợ không?

   Theo Điều 6 Nghị định 21/2021/NĐ-CP quy định về giữ, sử dụng, giao, nhận Giấy chứng nhận như sau:

   1. Trường hợp tài sản bảo đảm được dùng để bảo đảm thực hiện nghĩa vụ khác hoặc để thực hiện giao dịch dân sự khác mà bên nhận bảo đảm đang giữ bản chính Giấy chứng nhận thì người này giao bản chính Giấy chứng nhận cho chủ thể trong giao dịch liên quan hoặc thực hiện nghĩa vụ khác theo thỏa thuận để chủ thể trong giao dịch liên quan thực hiện thủ tục theo quy định của pháp luật.

   Trường hợp bên nhận bảo đảm giao bản chính Giấy chứng nhận cho chủ thể trong giao dịch liên quan thì chủ thể đã nhận phải giao lại bản chính Giấy chứng nhận cho bên nhận bảo đảm ngay sau khi thực hiện xong thủ tục, nếu chậm hoặc không giao lại bản chính Giấy chứng nhận mà gây thiệt hại thì phải bồi thường.

   Bên bảo đảm được dùng bản sao Giấy chứng nhận và bản chính văn bản xác nhận còn hiệu lực của bên nhận bảo đảm về việc giữ bản chính Giấy chứng nhận để sử dụng hoặc lưu hành tài sản.

   2. Việc giữ, sử dụng Giấy chứng nhận về tàu bay, tàu biển thực hiện theo quy định của Luật Hàng không dân dụng Việt Nam, Bộ luật Hàng hải Việt Nam.

   Theo đó, anh/chị có thể dùng bản sao Giấy chứng nhận nhưng phải được bên nhận bảo đảm xác nhận bằng văn bản về việc giữ việc giữ bản chính Giấy chứng nhận để sử dụng hoặc lưu hành tài sản như trên.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn