Về mức cho vay

Hiện nay, NHCSXH nâng mức cho vay hộ nghèo lên 30 triệu đồng/1 người trong thời hạn 3 năm. Tính ra, mỗi tháng phải trả gần 850.000 đồng gốc (chưa kể lãi). Trong khi đó thu nhập hộ nghèo chỉ đạt (theo chuẩn) chưa đến 500.000 đồng/1 người/1 tháng (kế hoạch năm 2004 - 2010). Như vậy, chênh lệch 350.000 đồng/1 tháng và tiền lãi, khi hết thời hạn vay, tiến hành đảo nợ như một số địa phương (phần lớn) vẫn đang làm có sai hay mâu thuẫn gì hay không?
  • Chuẩn nghèo theo tiêu chí quy định của Chính phủ trong từng giai đoạn là cơ sở để xác định điều kiện vay vốn chương trình cho vay hộ nghèo, còn việc xác định thời hạn thu hồi, số tiền trả nợ của mỗi kỳ hạn nợ căn cứ vào mục đích sử dụng vốn vay của Người vay và thời hạn thu hồi vốn của phương án (dự án) và khả năng trả nợ của Người vay.

   Vì vậy, khi cho vay Ngân hàng thoả thuận với khách hàng về thời hạn thu hồi, số tiền trả nợ của mỗi kỳ hạn nợ căn cứ vào dự kiến kết quả sản xuất kinh doanh do phương án (dự án) vay vốn mang lại và một số thu nhập khác của người vay để xác định số tiền trả nợ và trả lãi cho phù hợp. Đồng thời khi hộ được vay vốn rất có thể hộ vay đã tạo ra thu nhập lớn hơn khi hộ chưa được vay vốn và có khả năng trả nợ Ngân hàng.

   Thực tế khi đến hạn trả nợ, nếu hộ vay có khó khăn do nguyên nhân khách quan hoặc gặp thiên tai, dịch bệnh và do các nguyên nhân khác Ngân hàng có thể xem xét cho gia hạn nợ, xoá nợ, giảm lãi… nhằm tạo điều kiện cho hộ vay khắc phục khó khăn, khôi phục sản xuất, ổn định đời sống.


  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn