Visa dành cho người nước ngoài thuộc diện phải có giấy phép lao động có ký hiệu như thế nào?

Ngày hỏi:19/12/2019

Theo quy định mới thì loại visa có ký hiệu như thế nào dành cho người nước ngoài thuộc diện phải có giấy phép lao động tại Việt Nam? Chân thành cảm ơn. 


    Căn cứ pháp lý của tình huống
    THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
    Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn