Vợ không đi làm chia tài sản khi ly hôn như thế nào?

26/04/2022

Sau khi tốt nghiệp ra trường đi làm được một thời gian. Sau khi cưới chồng, tôi ở nhà nội trợ. Nay vì cuộc sống hôn nhân không hạnh phúc nên vợ chồng tôi ly hôn. Trong thời gian chung sống, tôi không đóng góp gì nhiều cho việc tạo ra tài sản chung của 2 vợ chồng. Vậy Ban biên tập cho tôi hỏi. Với trường hợp của tôi có được chia tài sản gì khi ly hôn không? 

  • Theo quy định tại Điều 33 Luật hôn nhân và gia đình 2014, có quy định về tài sản chung của vợ chồng như sau:

   - Tài sản chung của vợ chồng gồm tài sản do vợ, chồng tạo ra, thu nhập do lao động, hoạt động sản xuất, kinh doanh, hoa lợi, lợi tức phát sinh từ tài sản riêng và thu nhập hợp pháp khác trong thời kỳ hôn nhân, trừ trường hợp được quy định tại khoản 1 Điều 40 của Luật này; tài sản mà vợ chồng được thừa kế chung hoặc được tặng cho chung và tài sản khác mà vợ chồng thỏa thuận là tài sản chung.

   Quyền sử dụng đất mà vợ, chồng có được sau khi kết hôn là tài sản chung của vợ chồng, trừ trường hợp vợ hoặc chồng được thừa kế riêng, được tặng cho riêng hoặc có được thông qua giao dịch bằng tài sản riêng.

   - Tài sản chung của vợ chồng thuộc sở hữu chung hợp nhất, được dùng để bảo đảm nhu cầu của gia đình, thực hiện nghĩa vụ chung của vợ chồng.

   - Trong trường hợp không có căn cứ để chứng minh tài sản mà vợ, chồng đang có tranh chấp là tài sản riêng của mỗi bên thì tài sản đó được coi là tài sản chung.

   => Như vậy, tuy bạn không đóng góp gì việc tạo ra tài sản trong thời kỳ hôn nhân, bạn chỉ ở nhà nội trợ nhưng những tài sản vợ chồng bạn có được sau khi kết hôn vẫn có thể là tài sản thuộc sở hữu của bạn.

   Việc phân chia tài sản của vợ chồng khi ly hôn được quy định tại Điều 59 Luật Hôn nhân và gia đình 2014, có nêu:

   - Tài sản chung của vợ chồng được chia đôi nhưng có tính đến các yếu tố sau đây:

   + Hoàn cảnh của gia đình và của vợ, chồng;

   + Công sức đóng góp của vợ, chồng vào việc tạo lập, duy trì và phát triển khối tài sản chung. Lao động của vợ, chồng trong gia đình được coi như lao động có thu nhập;

   + Bảo vệ lợi ích chính đáng của mỗi bên trong sản xuất, kinh doanh và nghề nghiệp để các bên có điều kiện tiếp tục lao động tạo thu nhập;

   + Lỗi của mỗi bên trong vi phạm quyền, nghĩa vụ của vợ chồng

   => Như vậy, tuy bạn chỉ ở nhà nội trợ nhưng khi chia tài sản khi ly hôn của vợ chồng bạn, bạn vẫn được chia và nhận phần tài sản của mình. Tòa sẽ dựa vào các yếu tố như hoàn cảnh của bạn, công sức đóng góp của bạn vào tài sản chung đó, việc bạn ở nhà nội trợ cũng góp một phần đóng góp để chồng bạn tạo ra tài sản.

   Ban biên tập phản hồi thông tin đến bạn.

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn