Vợ liệt sĩ bỏ đi cháu ruột có được hưởng tiền thờ cúng liệt sĩ không?

Ngày hỏi:10/10/2019

Tôi là cháu ruột của liệt sĩ tôi muốn hỏi là vợ liệt sĩ đã bỏ về quê trước khi liệt sĩ hi sinh thì tôi có được hưởng thờ cúng liệt sĩ không?

  • Căn cứ theo quy định tại Điểm đ Khoản 2 Điều 14 Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng sửa đổi, bổ sung năm 2012 như sau:

   “Điều 1.

   Sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng

   8. Khoản 2 Điều 14 được sửa đổi, bổ sung như sau:

   2. Các chế độ ưu đãi đối với thân nhân liệt sĩ bao gồm:

   đ) Liệt sĩ không còn thân nhân thuộc diện hưởng trợ cấp tiền tuất hàng tháng thì người được giao thờ cúng liệt sĩ được hưởng trợ cấp mỗi năm một lần;”

   Bên cạnh đó căn cứ theo quy định tại Khoản 1 Điều 31 Nghị định 31/2013/NĐ-CP như sau:

   “Điều 21. Trợ cấp thờ cúng liệt sĩ

   1. Liệt sĩ không còn người hưởng trợ cấp tiền tuất hàng tháng thì người thờ cúng được hưởng trợ cấp thờ cúng mỗi năm một lần, mức trợ cấp 500.000 đồng.

   2. Hồ sơ hưởng trợ cấp:

   a) Đơn đề nghị hưởng trợ cấp thờ cúng;

   b) Biên bản ủy quyền;

   c) Hồ sơ liệt sĩ;

   d) Quyết định trợ cấp thờ cúng của Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội.”

   Như vậy theo quy định trên thì đối với trường hợp liệt sĩ không còn người hưởng trợ cấp tiền tuất hàng tháng thì người thờ cúng mới được hưởng trợ cấp thờ cúng mỗi năm một lần với mức trợ cấp là 500.000 đồng.

   Đối chiếu với trường hợp của bạn nếu có hiện tại có thân nhân của liệt sĩ đang được hưởng trợ cấp tiền tuất hằng tháng thì bạn sẽ không được hưởng trợ cấp thờ cúng, còn nếu hiện tại không có bất cứ thân nhân nào của liệt sĩ đang hưởng trợ cấp tiền tuất thì bạn có thể làm hồ sơ để nhận trợ cấp tiền thờ cúng liệt sĩ theo quy định của pháp luật.

   Trên đây là nội dung tư vấn của chúng tôi về vấn đề mà bạn thắc mắc.

   Trân trọng!


  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn