Vừa có quốc tịch Việt Nam vừa có quốc tịch nước ngoài được không?

26/04/2022

Em năm nay 19 tuổi, em có cha là người Trung Quốc, mẹ là người Việt Nam. Khi sinh ra em được nhập tịch Trung Quốc, hiện tại em muốn về Việt Nam sống với mẹ thì có được nhập tịch tại Việt Nam không? Em muốn có hai quốc tịch luôn được không? Nhờ giải đáp.

  • Căn cứ Điều 19 Luật Quốc tịch 2008 quy định điều kiện được nhập quốc tịch Việt Nam như sau:

   - Công dân nước ngoài và người không quốc tịch đang thường trú ở Việt Nam có đơn xin nhập quốc tịch Việt Nam thì có thể được nhập quốc tịch Việt Nam, nếu có đủ các điều kiện sau đây:

   + Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ theo quy định của pháp luật Việt Nam;

   + Tuân thủ Hiến pháp và pháp luật Việt Nam; tôn trọng truyền thống, phong tục, tập quán của dân tộc Việt Nam;

   + Biết tiếng Việt đủ để hoà nhập vào cộng đồng Việt Nam;

   + Đã thường trú ở Việt Nam từ 5 năm trở lên tính đến thời điểm xin nhập quốc tịch Việt Nam;

   + Có khả năng bảo đảm cuộc sống tại Việt Nam.

   - Người xin nhập quốc tịch Việt Nam có thể được nhập quốc tịch Việt Nam mà không phải có các điều kiện quy định tại các điểm c, d và đ khoản 1 Điều này, nếu thuộc một trong những trường hợp sau đây:

   + Là vợ, chồng, cha đẻ, mẹ đẻ hoặc con đẻ của công dân Việt Nam;

   + Có công lao đặc biệt đóng góp cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam;

   + Có lợi cho Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

   - Người nhập quốc tịch Việt Nam thì phải thôi quốc tịch nước ngoài, trừ những người quy định tại khoản 2 Điều này, trong trường hợp đặc biệt, nếu được Chủ tịch nước cho phép.

   => Như vậy, theo thông tin bạn cung cấp là bạn có mẹ là công dân Việt Nam, do đó bạn sẽ được nhập quốc tịch Việt Nam và được giữ lại Quốc tịch Trung Quốc nếu được Chủ tịch nước cho phép, có nghĩa là bạn được mang hai quốc tịch.

   Trên đây là nội dung hỗ trợ.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn