Vừa là Chủ tịch UBND vừa là Bí thư Đảng ủy xã có được hưởng phụ cấp?

26/04/2022

Ban biên tập cho tôi hỏi. Trường hợp một người vừa là Bí thư Đảng ủy vừa là Chủ tịch Ủy ban nhân dân thì người đó có được hưởng phụ cấp kiêm nhiệm không? 

  • Tại Khoản 3 Điều 2 Nghị định 34/2019/NĐ-CP có quy định:

   1. Cán bộ, công chức cấp xã kiêm nhiệm chức danh mà giảm được 01 người trong số lượng quy định tối đa tại khoản 1 Điều 4 Nghị định này, kể từ ngày được cấp có thẩm quyền quyết định việc kiêm nhiệm thì được hưởng phụ cấp kiêm nhiệm gồm: 50% mức lương (bậc 1), cộng phụ cấp chức vụ lãnh đạo (nếu có) của chức danh kiêm nhiệm. Trường hợp kiêm nhiệm nhiều chức danh (kể cả trường hợp Bí thư cấp ủy đồng thời là Chủ tịch Ủy ban nhân dân, Bí thư cấp ủy đồng thời là Chủ tịch Hội đồng nhân dân) cũng chỉ được hưởng một mức phụ cấp kiêm nhiệm.

   Và tại Khoản 1 Điều 3 Nghị định trên cũng có quy định

   1. Cán bộ cấp xã có các chức vụ sau đây: Trong đó có:

   a) Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy;

   c) Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân;

   => Như vậy, theo quy định trên thì một người kiêm nhiệm chức danh cán bộ, công chức cấp xã thì sẽ được hưởng phụ cấp kiêm nếu giảm được 01 người trong số lượng CB, CC theo quy định. Mức phụ cấp kiêm nhiệm bằng 50% mức lương (bậc 1), cộng phụ cấp chức vụ lãnh đạo (nếu có) của chức danh kiêm nhiệm. Trường hợp vừa là chủ tịch vừa là bí thư đảng ủy đủ điều kiện để hưởng phụ cấp theo quy định trên.

   Ban biên tập phản hồi thông tin đến bạn.

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn