Xác nhận hợp đồng vay vốn khi bên thế chấp không phải bên vay vốn?

26/04/2022
Trường hợp ngân hàng muốn nhận thế chấp tài sản là tài sản hình thành trên đất tại khu công nghiệp của công ty A để đảm bảo cho khoản vay vốn của công ty B tại ngân hàng, vậy Ban quản lý khu công nghiệp có thể xác nhận hợp đồng này không? Cơ quan chúng tôi đã liên hệ với ban quản lý khu công nghiệp nhưng nhận được câu trả lời là không thể xác nhận hợp đồng thế chấp như thế mà chỉ có thể xác nhận hợp đồng thế chấp mà bên thế chấp cũng là bên vay vốn tại ngân hàng. Theo chúng tôi hiểu tại Thông tư 04/TTLT-BTP-BTNMT về đăng ký giao dịch thế chấp và giao dịch đảm bảo thì hoàn toàn có thể xác nhận được hợp đồng thế chấp tài sản của bên thứ ba. Vậy chúng tôi đặt câu hỏi này rất mong Quý cơ quan sớm có câu trả lời chuẩn xác nhất? Văn bản nào quy định về việc không xác nhận được hợp đồng thế chấp mà bên thế chấp khác bên vay vốn?
  • 1. Thẩm quyền xác nhận hợp đồng của Ban quản lý khu công nghiệp

   Theo điểm g, khoản 2, Điều 37 Nghị định 29/2008/NĐ-CP Ban quản lý khu công nghiệp có trách nhiệm xác nhận những giao dịch liên quan đến bất động sản trong khu công nghiệp. Tài sản hình thành trong tương lai gắn liền với đất là bất động sản.

   Vậy nếu có những giao dịch về tài sản hình thành trong tương lai tại khu công nghiệp thì Ban quản lý khu công nghiệp có thẩm quyền xác nhận.

   2. Quyền định bảo lãnh cho bên vay của chủ sở hữu tài sản

   Điều 197 Bộ luật Dân sự quy định chủ sở hữu có quyền định đoạt tài sản. Điều 198 Bộ luật Dân sự quy định quyền định đoạt của chủ sở hữu chỉ bị hạn chế khi pháp luật quy định hoặc tài sản đem bán là di tích lịch sử. Điều 361 Bộ luật Dân sự quy định người có tài sản có quyền bảo lãnh cho người có nghĩa vụ.

   Vì vậy chủ sở hữu của tài sản (kể cả tài sản hình thành trong tương lai) có quyền dùng tài sản của mình để bảo lãnh cho người khác.

   Tuy nhiên theo quy định tại tiết a tiểu mục 1.1 Mục 1 Phần I của Thông tư liên tịch số 04/2006/TTLT-BTP-BTNMT hợp đồng thế chấp bất động sản nhằm bảo lãnh cho bên thứ ba vẫn gọi là hợp đồng thế chấp.

   3. Kết luật:

   Vậy Ban quản lý dự án có quyền xác nhận hợp đồng thế chấp tài sản hình thành trong tương lai gắn liền với quyền sử dụng đất trong khu công nghiệp nhằm bảo đảm nghĩa vụ cho người thứ 3.

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn