Xử lý hành vi chiếm tài sản

26/04/2022

Sau khi Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản do cơ quan thi hành án dân sự kê biên (đất nông nghiệp) người trúng đấu giá tài sản đã được cơ quan thi hành án tiến hành giao tài sản trúng đấu giá theo quy định pháp luật, sau đó người phải thi hành án tái chiếm và sản xuất trên diện tích đất đã được cơ quan thi hành giao cho người trúng đấu giá. Hỏi: Việc tái chiếm nêu trên của người phải thi hành án thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan nào? Hành vi nêu trên của người phải thi hành án được xử lý như thế nào? Văn bản nào hướng dẫn xử lý?

  • Khoản 4 Điều 8 Nghị định số 58/2009/NĐ-CP ngày 13/7/2009 của Chính phủ “quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi hành án dân sự về thủ tục thi hành án dân sự” quy định tài sản đã được giao trên thực tế cho người được nhận tài sản và người đó đã ký nhận vào biên bản giao, nhận tài sản nhưng sau đó bị đương sự chiếm lại thì cơ quan thi hành án dân sự không có trách nhiệm giao lại tài sản cho người được nhận tài sản. Người đã nhận tài sản có quyền yêu cầu Ủy ban nhân dân hoặc cơ quan có thẩm quyền giải quyết.

   Hành vi tái chiếm và sản xuất trên diện tích đất đã được cơ quan thi hành án dân sự giao cho người trúng đấu giá tùy theo mức độ cụ thể được xử lý hành chính, truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc phải bồi thường thiệt hại. Người bị tái chiếm có quyền yêu cầu Ủy ban nhân dân, cơ quan Công an xử lý hoặc đề nghị Tòa án giải quyết về bồi thường thiệt hại nếu có.

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn