Chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu

26/04/2022
Quy địnhk về chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu như thế nào?
  • Chủ sở hữu Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu có thể tiến hành chuyển nhượng quyền sử dụng nhãn hiệu. Sau khi chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu, chủ sở hữu Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu vẫn còn quyền sở hữu đối với nhãn hiệu. Thủ tục ghi nhận chuyển nhượng quyền sử dụng nhãn hiệu như sau:

   Chuyển quyền sử dụng giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu

   (Li-xăng nhãn hiệu)

   Đối tượng

   Quyền sử dụng tên thương hiệu đã được bảo hộ cho nhóm sản phẩm/dịch vụ cụ thể. Bên chuyển quyền vẫn được tiếp quyền sử dụng hoặc được chuyển quyền sử dụng cho bên khác (trừ trường hợp li-xăng độc quyền)

   Hồ sơ cần thiết

   - Tờ khai (theo hướng dẫn của S&B LAW)

   - Hợp đồng chuyển quyền sử dụng (theo hướng dẫn của S&B LAW)

   - Giấy ủy quyền (theo hướng dẫn của S&B LAW)

   -Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu (bản gốc)

   Thời gian thực hiện

   3-4 tháng

   Lưu ý

   Thời gian thực hiện có thể được rút ngắn hơn nếu có yêu cầu cụ thể

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn