Công tác tổ chức thực hiện của các bệnh viện đa khoa trong chiến lược Quốc gia về dinh dưỡng như thế nào?

Ngày hỏi:28/05/2022

Công tác tổ chức thực hiện của các bệnh viện đa khoa trong chiến lược Quốc gia về dinh dưỡng như thế nào? Nguồn kinh phí hoạt động trong chiến lược Quốc gia về dinh dưỡng như thế nào? Nhờ anh chị tư vấn. Cảm ơn anh chị.

  Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

  • Công tác tổ chức thực hiện của các bệnh viện đa khoa trong chiến lược Quốc gia về dinh dưỡng như thế nào?
   (ảnh minh họa)
  • Công tác tổ chức thực hiện của các bệnh viện đa khoa trong chiến lược Quốc gia về dinh dưỡng như thế nào?

   Tại Tiểu mục 4 Mục IV Kế hoạch hành động thực hiện Chiến lược Quốc gia về dinh dưỡng đến năm 2025 ban hành kèm theo Quyết định 1294/QĐ-BYT năm 2022 có quy định về công tác tổ chức thực hiện của các bệnh viện đa khoa trong chiến lược Quốc gia về dinh dưỡng như sau:

   4. Các bệnh viện đa khoa, chuyên khoa tuyến tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

   - Tổ chức triển khai các hoạt động liên quan dinh dưỡng theo các văn bản pháp luật hiện hành về dinh dưỡng trong bệnh viện, báo cáo tiến độ thực hiện Kế hoạch cho Sở Y tế theo quy định.

   - Tăng cường sự phối hợp giữa bệnh viện với cơ sở y tế dự phòng, y tế cơ sở để triển khai có hiệu quả các hoạt động can thiệp dinh dưỡng tại địa phương.

   Nguồn kinh phí hoạt động trong chiến lược Quốc gia về dinh dưỡng như thế nào?

   Tại Mục V Kế hoạch hành động thực hiện Chiến lược Quốc gia về dinh dưỡng đến năm 2025 ban hành kèm theo Quyết định 1294/QĐ-BYT năm 2022 có quy định về nguồn kinh phí hoạt động trong chiến lược Quốc gia về dinh dưỡng như sau:

   V. NGUỒN KINH PHÍ HOẠT ĐỘNG

   1. Nguồn ngân sách Nhà nước tại Trung ương và địa phương. Các chương trình Mục tiêu quốc gia.

   2. Huy động cộng đồng, tổ chức trong nước.

   3. Huy động nguồn kinh phí hỗ trợ của các tổ chức quốc tế.

   4. Các nguồn kinh phí hợp pháp khác.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn