Công ty có trụ sở tại Pháp được hưởng quyền ưu tiên khi nộp đơn đăng ký nhãn hiệu?

26/04/2022

Công ty tôi chuyên thiết kế hãng thời trang mang nhãn hiệu TT tại Pháp. Công ty chúng tôi đã nộp đơn bảo hộ tại Pháp vào 6/2018, công ty muốn đưa mặt hàng mang nhãn hiệu TT vào Việt Nam, nên 10/2018 công ty tôi đã đi đăng ký bảo hộ tại Việt Nam thì phát hiện có một công ty sử dụng nhãn hiệu TT để kinh doanh. Nhãn hiệu này giống hệt nhãn hiệu của công ty chúng tôi. Vậy trong trường hợp này công ty tôi phải làm thế nào để đảm bảo quyền lợi?

  • Công ty có trụ sở tại Pháp được hưởng quyền ưu tiên khi nộp đơn đăng ký nhãn hiệu?
   (ảnh minh họa)
  • Theo quy định Điều 10 Nghị định 103/2006/NĐ-CP điều kiện được hưởng quyền ưu tiên khi nộp đơn đăng ký nhãn hiệu như sau:

   "1. Trong trường hợp người nộp đơn đăng ký sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, nhãn hiệu muốn hưởng quyền ưu tiên theo quy định của Công ước Paris, yêu cầu hưởng quyền ưu tiên của người nộp đơn sẽ được chấp nhận nếu đáp ứng các điều kiện sau đây:

   a) Người nộp đơn là công dân Việt Nam hoặc công dân của nước Thành viên của Công ước Paris hoặc cư trú, có cơ sở sản xuất, kinh doanh tại Việt Nam hoặc tại nước Thành viên Công ước đó;

   b) Đơn đầu tiên đã được nộp tại Việt Nam hoặc tại nước Thành viên của Công ước Paris và đơn có chứa phần tương ứng với yêu cầu hưởng quyền ưu tiên của đơn đăng ký sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, nhãn hiệu;

   c) Đơn đăng ký được nộp trong thời hạn sau đây kể từ ngày nộp đơn đầu tiên: sáu tháng đối với đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp hoặc đơn đăng ký nhãn hiệu, mười hai tháng đối với đơn đăng ký sáng chế;

   d) Trong đơn đăng ký sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, nhãn hiệu, người nộp đơn có nêu rõ yêu cầu hưởng quyền ưu tiên và có nộp bản sao đơn đầu tiên nêu tại điểm b khoản này trong trường hợp nộp tại nước ngoài, trong đó có xác nhận của Cơ quan nhận đơn đầu tiên;

   đ) Nộp đủ lệ phí yêu cầu hưởng quyền ưu tiên."

   Như vậy, công ty bạn có trụ sợ tại Pháp (là 01 trong những thành viên của Công ước Paris), đồng thời thời gian công ty bạn muốn nộp đơn đăng ký nhãn hiệu tại Việt Nam cách 04 tháng so với nộp đơn đầu tiên. Như vậy công ty bạn có thể hưởng quyền ưu tiên của đơn đăng ký nhãn hiệu.

   Theo như thông tin bạn cung cấp thì tại Việt Nam đã có một công ty được cấp văn bằng bảo hộ đối với nhãn hiệu TT (giống y hệt với nhãn hiện của công ty bạn). Trong trường hợp này để đảm bảo quyền lợi của mình thì bạn gửi đơn yêu cầu hủy bỏ văn bằng bảo hộ sau đó hoàn thiện hồ sơ để hưởng quyền ưu tiên của đơn đăng ký nhãn hiệu.

   Ban biên tập phản hồi đến bạn.

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn