Đăng ký bản quyền

26/04/2022
Thủ tục đăng ký bản quyền tại việt Nam như thế nào?
  • 1. Đăng ký bản quyền phần mềm

   - Thời gian đăng ký: 03 ngày
   - Tài liệu cần thiết cho việc đăng ký:

   Hai (02) bản mô tả sản phẩm cho 01 tác phẩm (Viết theo hướng dẫn của S&B LAW).
   Hai (02) đĩa CD phần mềm tác phẩm
   Giấy uỷ quyền (theo mẫu của S&B LAW)
   Giấy cam đoan quyền chủ sở hữu tác phẩm của Người nộp đơn (theo mẫu của S&B LAW).
   Giấy xác nhận (theo mẫu của S&B LAW).
   Bản sao giấy đăng ký kinh doanh (Nếu là công ty)
   Chứng minh thư nhân dân/hộ chiếu (Nếu là công ty)

   2. Đăng ký bản quyền tác phẩm viết:

   - Thời gian đăng ký: 03 ngày
   - Tài liệu cần thiết cho việc đăng ký:

   Bản sao chứng minh thư nhân dân/hộ chiếu
   Giấy phép đăng ký kinh doanh (Nếu là công ty)
   Giấy uỷ quyền (theo mẫu của S&B LAW)
   Giấy cam đoan quyền chủ sở hữu tác phẩm của Người nộp đơn (theo mẫu của S&B LAW).
   Giấy xác nhận (theo mẫu của S&B LAW).
   Bản mô tả (S&B LAW soạn)

   3. Đăng ký bản quyền tác phẩm mỹ thuật ứng dụng

   - Thời gian đăng ký: 03 ngày
   - Tài liệu cần thiết cho việc đăng ký:

   Bản sao chứng minh thư nhân dân/hộ chiếu
   Giấy phép đăng ký kinh doanh (Nếu là công ty)
   Giấy uỷ quyền (theo mẫu của S&B LAW)
   Giấy cam đoan quyền chủ sở hữu tác phẩm của Người nộp đơn (theo mẫu của S&B LAW).
   Giấy xác nhận (theo mẫu của S&B LAW).
   Bản mô tả (S&B LAW soạn)

   - See more at: http://vi.sblaw.vn/chuyen-muc/dang-ky-ban-quyen#sthash.vXLDZhvJ.dpuf

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn