Hàng hóa xuất khẩu ra nước ngoài bị trả lại có phải dán nhãn phụ không?

Ngày hỏi:19/12/2019

Ban biên tập cho tôi hỏi: Theo quy định thì hàng hóa xuất khẩu ra nước ngoài nhưng bị trả về lưu thông trong nước thì có phải gián nhãn phụ không? Mong sớm nhận phản hồi thông tin nói trên. 

 • Tại Điều 8 Nghị định 43/2017/NĐ-CP, có quy định:

  1. Nhãn phụ sử dụng đối với hàng hóa nhập khẩu theo quy định tại khoản 3 Điều 7 của Nghị định này.

  2. Nhãn phụ được sử dụng đối với hàng hóa không xuất khẩu được hoặc bị trả lại, đưa ra lưu thông trên thị trường.

  3. Nhãn phụ phải được gắn trên hàng hóa hoặc bao bì thương phẩm của hàng hóa và không được che khuất những nội dung bắt buộc của nhãn gốc.

  4. Nội dung ghi trên nhãn phụ là nội dung dịch nguyên ra tiếng Việt từ các nội dung bắt buộc ghi trên nhãn gốc và bổ sung các nội dung bắt buộc khác còn thiếu theo tính chất của hàng hóa theo quy định tại Nghị định này. Tổ chức, cá nhân ghi nhãn phải chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của nội dung ghi. Nội dung ghi trên nhãn phụ gồm cả nội dung được ghi bổ sung không làm hiểu sai nội dung trên nhãn gốc và phải phản ánh đúng bản chất và nguồn gốc của hàng hóa.

  Đối với hàng hóa không xuất khẩu được hoặc bị trả lại, đưa ra lưu thông trên thị trường thì trên nhãn phụ phải có dòng chữ in đậm “Được sản xuất tại Việt Nam”.

  => Như vậy, theo quy định nêu trên thì hàng hóa xuất khẩu ra nước ngoài nhưng bị trả lại đưa ra lưu thông trên thị trường thì phải gián nhãn phụ và có in từ "“Được sản xuất tại Việt Nam”.

  Bên cạnh đó, Nghị định cũng có quy định:

  Trong trường hợp hàng hóa xuất khẩu không xuất khẩu được hoặc bị trả lại, đưa ra lưu thông trên thị trường thì tổ chức, cá nhân đưa hàng hóa ra lưu thông phải ghi nhãn theo quy định của Nghị định này.

  Ban biên tập phản hồi thông tin đến bạn.


Căn cứ pháp lý của tình huống
THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn