Như thế nào là đồng tác giả sáng kiến?

26/04/2022
Trường hợp hai giáo viên có giải pháp chung về thực hiện nhiệm vụ được giao có được xét là đồng tác giả sáng kiến để xét khen thưởng hay không?
  • Theo qui định tại khoản 3, Điều 2, Quyết định số 394/QĐ-UBND ngày 02/8/2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh về ban hành quy định xét sáng kiến trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận thì:

   “ Tác giả sáng kiến là người tạo ra sáng kiến bằng chính lao động sáng tạo của minh; đồng tác giả sáng kiến là những tác giả cùng đóng góp tạo ra sáng kiến chung. (Người chỉ đầu tư, hỗ trợ về vật chất, kỹ thuật trong quá trình tạo ra sáng kiến không được coi là tác giả sáng kiến).”

   Trường hợp hai giáo viên có giải pháp chung về thực hiện nhiệm vụ được giao thì nhiệm vụ đó phải do Hiệu trưởng có quyết định giao bằng văn bản thì mới được xem xét công nhận là đồng tác giả sáng kiến.

   Ví dụ: Giáo viên Nguyễn Văn A và giáo viên Trần Văn B được Hiệu trưởng Trường Trung học cơ sở Lê Hồng Phong có quyết định phân công tham mưu giải pháp duy trì sĩ số học sinh của trường. Kết quả năm học 2014-2015, trường duy trì sĩ số học sinh đạt 99%, vượt chỉ tiêu so kế hoạch là 5% thì hai giáo viên được công nhận đồng tác giả sáng kiến.

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn