Quy định về các yếu tố xâm phạm quyền đối với thiết kế bố trí mạch tích hợp bán dẫn

Ngày hỏi:02/12/2017

Các yếu tố xâm phạm quyền đối với thiết kế bố trí mạch tích hợp bán dẫn được quy định như thế nào? Xin chào Ban biên tập, tôi là Bùi Nguyễn Thanh Nhật, tôi đang có nhu cầu tìm hiểu các quy định của pháp luật liên quan đến hoạt động bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ và quản lý nhà nước về sở hữu trí tuệ. Tôi có thắc mắc cần Ban biên tập giải đáp giúp tôi. Cho tôi hỏi, các yếu tố xâm phạm quyền đối với thiết kế bố trí mạch tích hợp bán dẫn được quy định cụ thể ra sao? Tôi có thể tìm hiểu thông tin tại văn bản pháp luật nào? Mong nhận được sự phản hồi từ Ban biên tập.

Bùi Nguyễn Thanh Nhật (thanhnhat*****@gmail.com)

  • Theo quy định tại Điều 9 Nghị định 105/2006/NĐ-CP Hướng dẫn Luật Sở hữu trí tuệ về bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ và quản lý nhà nước về sở hữu trí tuệ thì các yếu tố xâm phạm quyền đối với thiết kế bố trí mạch tích hợp bán dẫn được quy định cụ thể như sau:

   - Yếu tố xâm phạm quyền đối với thiết kế bố trí mạch tích hợp bán dẫn (sau đây gọi là thiết kế bố trí) có thể thuộc một trong các dạng sau đây:

   + Thiết kế bố trí được tạo ra do sao chép trái phép thiết kế bố trí được bảo hộ;

   + Mạch tích hợp bán dẫn được tạo ra một cách trái phép theo thiết kế bố trí được bảo hộ;

   + Sản phẩm hoặc bộ phận (phần) sản phẩm gắn mạch tích hợp bán dẫn quy định tại điểm b khoản 1 Điều 9 Nghị định 105/2006/NĐ-CP.

   - Căn cứ xác định yếu tố xâm phạm quyền đối với thiết kế bố trí là phạm vi bảo hộ quyền đối với thiết kế bố trí được xác định theo Giấy chứng nhận đăng ký thiết kế bố trí mạch tích hợp bán dẫn.

   Trên đây là nội dung tư vấn về các yếu tố xâm phạm quyền đối với thiết kế bố trí mạch tích hợp bán dẫn. Để biết thêm thông tin chi tiết, bạn nên tham khảo thêm tại Nghị định 105/2006/NĐ-CP.

   Trân trọng!


  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn