Quy định về phổ biến sáng kiến ngành Kiểm sát nhân dân

Chưa có bản dịch tiếng Anh của bài viết này, nhấn vào đây để quay về trang chủ tiếng Anh There is no English translation of this article. Click HERE to turn back English Homepage
Ngày hỏi: 17/01/2020

Được biết mới có quy định về xét, công nhận sáng kiến ngành kiểm sát nhân dân. Cho tôi hỏi khi một sáng kiến đã được công nhận thì việc phổ biến sáng kiến này được quy định thế nào?

  • Căn cứ Điều 21 Quyết định 619/QĐ-VKSTC năm 2019 quy định phổ biến sáng kiến ngành kiểm sát nhân dân như sau:

   Thủ trưởng cơ quan, đơn vị có trách nhiệm công bố, phổ biến, áp dụng rộng rãi trong hệ thống đơn vị trực thuộc đối với các sáng kiến là giải pháp quản lý, giải pháp tác nghiệp đã được áp dụng, mang lại hiệu quả cao.

   Chúng tôi phản hồi thông tin đến bạn.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn