Sử dụng chỉ dẫn địa lý "Cam Vinh" có phải xin phép?

Ngày hỏi:31/12/2019

Tôi biết hiện tại khu vực Nghệ An có sản phẩm Cam Vinh rất nổi tiếng, nên tôi muốn trồng và đưa ra thị trường với tên chỉ dẫn địa lý "Cam Vinh" có cần phải xin phép không?

  • Sử dụng chỉ dẫn địa lý "Cam Vinh" có phải xin phép?
   (ảnh minh họa)
  • Theo Quyết định 386/QĐ-SHTT ngày 31/5/2007 đã công nhận Cam Vinh là 1 chỉ dẫn địa lý của Việt Nam.

   Theo Khoản 4 Điều 121 Luật sở hữu trí tuệ 2005 quy định Nhà nước trao quyền sử dụng chỉ dẫn địa lý cho tổ chức, cá nhân tiến hành việc sản xuất sản phẩm mang chỉ dẫn địa lý tại địa phương tương ứng và đưa sản phẩm đó ra thị trường. Nhà nước trực tiếp thực hiện quyền quản lý chỉ dẫn địa lý hoặc trao quyền quản lý chỉ dẫn địa lý cho tổ chức đại diện quyền lợi của tất cả các tổ chức, cá nhân được trao quyền sử dụng chỉ dẫn địa lý.

   Như vậy để trồng Cam Vinh thì bạn phải làm đơn và được cơ quan nhà nước có thẩm quyền trao quyền sử dụng chỉ dẫn địa lý "Cam Vinh" thì bạn mới được trồng và đưa sản phẩm ra thị trường với tên chỉ dẫn địa lý "Cam Vinh".

   Ban biên tập phản hồi đến bạn.


  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn