Sử dụng độc quyền là gì?

26/04/2022

Sử dụng độc quyền là gì?

    • Sử dụng độc quyền là Nhận quyền sử dụng từ chủ sở hữu quyền tác giả, quyền sở hữu công nghiệp thông qua hợp đồng trong một thời gian nhất định mà chủ sở hữu và luật pháp bảo đảm cho không còn chủ thể nào khác được phép sử dụng tác phẩm, đối tượng sở hữu công nghiệp trong thời gian đó.

    Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

    Căn cứ pháp lý của tình huống
    THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
    Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn