Tác phẩm đồng tác giả là gì?

26/04/2022

Tác phẩm đồng tác giả là gì?

    • Tác phẩm đồng tác giả là Tác phẩm do hai hoặc nhiều tác giả sáng tạo.

    Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

    Căn cứ pháp lý của tình huống
    THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
    Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn