Thẩm định báo cáo kinh tế kỹ thuật

26/04/2022
Hiện nay Ban quản lý dự án chúng tôi được Chủ tịch UBND TP. Cà Mau giao làm chủ đầu tư một số công trình cấp III. Chúng tôi đã trình đến cơ quan quản lý xây dựng chuyên ngành thẩm định báo cáo kinh tế kỹ thuật. Tôi xin hỏi: Cơ quan xây dựng chuyên ngành thực hiện thẩm định báo cáo kinh tế kỹ thuật, không thuê tổ chức tư vấn thẩm tra thì có đủ cơ sở để trình cấp có thẩm quyền phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật không? hay bắt buộc phải thẩm tra thì mới đủ cơ sở thẩm định và trình phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật?
  • Tại Khoản 7 Điều 57 Luật Xây dựng 2014 quy định trường hợp cơ quan chuyên môn về xây dựng không đủ điều kiện thực hiện thẩm định thì “cơ quan chuyên môn về xây dựng, người quyết định đầu tư được mời tổ chức, cá nhân có chuyên môn, kinh nghiệm tham gia thẩm định dự án hoặc yêu cầu chủ đầu tư lựa chọn tổ chức, cá nhân có đủ điều kiện năng lực hoạt động xây dựng, năng lực hành nghề đã được đăng ký trên trang thông tin điện tử về năng lực hoạt động xây dựng theo quy định của Luật này để thẩm tra dự án làm cơ sở cho việc thẩm định, phê duyệt dự án.”

   Như vậy, trong trường hợp cơ quan chuyên môn về xây dựng đủ điều kiện để thực hiện công tác thẩm định Báo cáo kinh tế - kỹ thuật (không thuê tổ chức tư vấn thẩm tra dự án) thì kết quả thẩm định của cơ quan chuyên môn về xây dựng là đủ cơ sở để trình cấp có thẩm quyền phê duyệt dự án.

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn