Tiêu chí chấm điểm sáng kiến ngành kiểm sát nhân dân

Chưa có bản dịch tiếng Anh của bài viết này, nhấn vào đây để quay về trang chủ tiếng Anh There is no English translation of this article. Click HERE to turn back English Homepage
Ngày hỏi: 15/01/2020

Cho tôi hỏi theo quy định mới về sáng kiến ngành kiểm sát nhân dân, thì việc chấm điểm sáng kiến dựa trên những tiêu chí nào? Nhờ giải đáp, xin cảm ơn!

  • Tiêu chí chấm điểm sáng kiến ngành kiểm sát nhân dân
   (ảnh minh họa)
  • Căn cứ Điều 16 Quyết định 619/QĐ-VKSTC năm 2019 quy định tiêu chí chấm điểm sáng kiến ngành kiểm sát nhân dân như sau:

   STT

   Tiêu chí

   Điểm tối đa

   I

   Tính mới của sáng kiến (chọn 1 trong 3 tiêu chí)

   1

   Có tính mới, được áp dụng lần đầu tiên tại đơn vị

   20

   2

   Có tính mới, được áp dụng lần đầu tiên tại đơn vị và có thể áp dụng tại một số đơn vị trực thuộc

   30

   3

   Có tính mới, được áp dụng lần đầu tiên tại đơn vị và có thể áp dụng tại tất cả các đơn vị trực thuộc

   40

   II

   Tính hiệu quả của sáng kiến (chọn 1 trong 3 tiêu chí)

   1

   Phù hợp với chức năng, nhiệm vụ được giao và điều kiện thực tế của đơn vị; mang lại hiệu quả trong công tác của đơn vị

   40

   2

   Phù hợp với chức năng, nhiệm vụ được giao và điều kiện thực tế của đơn vị; mang lại hiệu quả cao trong công tác và có thể áp dụng tại một số đơn vị trực thuộc

   50

   3

   Phù hợp với chức năng, nhiệm vụ được giao và điều kiện thực tế của đơn vị; mang lại hiệu quả cao trong công tác và có thể áp dụng tại tất cả các đơn vị trực thuộc

   60

   Chúng tôi phản hồi thông tin đến bạn.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn