Bán đấu giá tài sản tịch thu, sung quỹ nhà nước

26/04/2022

Đơn vị tôi có lô hàng tịch thu, sung quỹ nhà nước phải chuyển giao đơn vị Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản bán đấu giá. Hỏi khi bán đấu giá tài sản tịch thu, sung quỹ nhà nước thì đơn vị nào xuất hóa đơn?

  • Theo quy định tại khoản 4, khoản 5 Điều 5 Thông tư số 225/2009/TT-BTC ngày 26/11/2009 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc quản lý, sử dụng hóa đơn bán tài sản nhà nước và hóa đơn bán tài sản tịch thu, sung quỹ nhà nước, khi có nhu cầu sử dụng hóa đơn, đơn vị được giao xử lý tài sản quy định tại khoản 2 Điều 2 Thông tư số 225/2009/TT-BTC đăng ký mua hoá đơn tại Sở Tài chính hoặc Phòng Tài chính Kế hoạch huyện, nơi đơn vị đóng trụ sở. Không bán hóa đơn cho tổ chức có chức năng báo đấu giá tài sản trong trường hợp đơn vị được giao xử lý tài sản ủy quyền (Thuê)tổ chức đó bán đấu giá các tài sản quy định tại khoản 2, khoản 3 Điều 1 Thông tư này.

   Theo quy định tại khoản 1 Điều 12 Nghị định số 81/2013/NĐ-CP ngày 19/7/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật xử lý vi phạm hành chính trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày có quyết định tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính, cơ quan ra quyết định tịch thu phải ký hợp đồng bán đấu giá với tổ chức bán đấu giá chuyên nghiệp trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi xảy ra hành vi vi phạm hành chính để bán đấu giá với tang vật, phương tiện vi phạm hành chính theo quy định tại Điều 82 Luật xử lý vi phạm hành chính năm 2012, cụ thể:

   "đ) Đối với tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tịch thu không thuộc trường hợp quy định tại các điểm a, b, c và d khoản này thì tiến hành thuê tổ chức bán đấu giá chuyên nghiệp trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi xảy ra hành vi vi phạm để thực hiện việc bán đấu giá; trường hợp không thuê được tổ chức bán đấu giá thì thành lập hội đồng để bán đấu giá."

   Căn cứ các quy định nêu trên, đơn vị được giao xử lý tài sản (Cơ quan ra quyết định tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính) có trách nhiệm đăng ký mua hóa đơn bán tài sản tịch thu, sung quỹ nhà nước tại Sở Tài chính hoặc Phòng Tài chính Kế hoạch huyện, nơi đơn vị đóng trụ sở theo quy định tại Điều 5 Thông tư số 225/2009/TT-BTC để cung cấp hóa đơn cho người mua được tài sản bán đấu giá. Không bán hóa đơn cho tổ chức bán đấu giá chuyên nghiệp (Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản và doanh nghiệp bán đấu giá tài sản) được thuê để bán.

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn