Báo chí có vai trò và trách nhiệm gì trong việc phòng, chống tham nhũng?

Ngày hỏi:14/03/2019

Tham những đang là vấn đề nhức nhối và việc phòng chống tham nhũng không còn là trách nhiệm riêng của một cơ quan, tổ chức mà đã trở thành trách nhiệm chung của toàn xã hội. Vậy Ban biên tập cho tôi hỏi: Báo chí có vai trò và trách nhiệm gì trong việc phòng, chống tham nhũng? Mong sớm nhận được sự phản hồi. Xin cảm ơn!

  • Như chúng ta đã biết thì báo chí là sản phẩm thông tin về các sự kiện, vấn đề trong đời sống xã hội thể hiện bằng chữ viết, hình ảnh, âm thanh, được sáng tạo, xuất bản định kỳ và phát hành, truyền dẫn tới đông đảo công chúng thông qua các loại hình báo in, báo nói, báo hình, báo điện tử.

   Theo đó, tại Điều 86 Luật phòng, chống tham nhũng 2005quy định về vai trò và trách nhiệm của báo chí trong việc phòng, chống tham nhũng như sau:

   - Nhà nước khuyến khích cơ quan báo chí, phóng viên đưa tin phản ánh về vụ việc tham nhũng và hoạt động phòng, chống tham nhũng.

   - Cơ quan báo chí có trách nhiệm biểu dương tinh thần và những việc làm tích cực trong công tác phòng, chống tham nhũng; lên án, đấu tranh đối với những người có hành vi tham nhũng; tham gia tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống tham nhũng.

   - Cơ quan báo chí, phóng viên có quyền yêu cầu cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền cung cấp thông tin, tài liệu liên quan đến hành vi tham nhũng. Cơ quan, tổ chức, cá nhân được yêu cầu có trách nhiệm cung cấp thông tin, tài liệu đó theo quy định của pháp luật; trường hợp không cung cấp thì phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

   - Cơ quan báo chí, phóng viên phải đưa tin trung thực, khách quan. Tổng biên tập, phóng viên chịu trách nhiệm về việc đưa tin và chấp hành pháp luật về báo chí, quy tắc đạo đức nghề nghiệp.

   Trên đây là nội dung giải đáp về vai trò và trách nhiệm của báo chí trong việc phòng, chống tham nhũng.

   Trân trọng!


  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn